Kuka voi liittyä?

Täytä sähköinen liittymislomake klikkaamalla "Liity jäseneksi" -painiketta tai tilaa paperinen liittymislomake kotiisi tästä linkistä. 
Lisätietoa liittymisestä, jäsenyydestä ja jäseneduista löydät sivun vasemman laidan linkkipalkista.

Varsinainen jäsen – SuPer-ammattilainen

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinnon. Jäseneksi hyväksytään myös sosiaali- ja terveysalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet henkilöt.

SuPerilaisia ammatteja ovat mm. lähihoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, kodinhoitaja, vastaanotto- ja osastoavustaja, hoitaja sekä vanhustyön ja lastenhoidon eri ammateissa toimivat. Katso lisää: Keitä SuPer edustaa? »

Opiskelijajäsen - SuPer Opiskelija

Opiskelijajäseneksi voi liittyä henkilö, joka ensimmäistä kertaa liittyessään SuPeriin opiskelee sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Jäsenyys on maksuton valmistumispäivään saakka.

Maksuton jäsenyys koskee myös tilannetta, jolloin on töissä opintojen aikana. Työttömyyskassan jäseneksi voi siis liittyä jo opiskelujen aikana ja kerryttää työssäoloehtoa – ilmaiseksi!

Opiskelijajäsenyys ei valmistumisen jälkeen muutu  automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi, vaan halutessasi jatkaa jäsenyyttä sinun on täytettävä varsinaisen jäsenen liittymislomake »

Yrittäjäjäsen

SuPerin yrittäjäjäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut vähintään toisen asteen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon tai muun alan ammatillisen tutkinnon ja toimii yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla. Myös yksityisenä perhepäivähoitajana toimivat voivat liittyä yrittäjäjäseniksi. Yrittäjänä jäsenmaksu on 10 €/kk. Yrittäjäjäsen voi kuulua liiton työttömyyskassaan 18 kk.

Eläkeläisjäsenyys

SuPerin jäsenyys kannattaa myös vanhuuseläkkeellä. Eläkeläisjäsenyys maksaa vain 10€/vuosi, mutta hyödyt silti jäseneduista ja pääset yhä osallistumaan monipuolisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Jos siirryt SuPerin eläkeläisjäseneksi varsinaisesta jäsenyydestä, muutos tapahtuu täyttämällä jäsentietojen muutoslomake. Jos haluat liittyä SuPerin jäseneksi ensimmäistä kertaa vanhuuseläkkeellä, sinun tulee olla suorittanut sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.

Työttömyyskassan jäsenyys

Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä, jos olet alle 68-vuotias, sinulla on ammatillinen koulutus ja työskentelet työ- tai virkasuhteessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tai opiskelet alalle. Voit hakea työttömyyskassan jäsenyyttä, vaikka et olisi työssä. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa kuitenkin vasta, kun menet työhön. Täytä jäsenmaksun perintävaltakirja heti, kun saat työtä. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa ensimmäisenä työpäivänä.

Super työttömyyskassa on SuPer-liitosta erillinen organisaatio. Saat lisätietoa työttömyyskassasta Super työttömyyskassan nettisivuilta »

 

SuPer on lähihoitajan oma liitto!