Liity jäseneksi

Jos et voi liittyä sähköisesti, voit myös tilata paperisen liittymislomakkeen kotiisi. 

Lue lisätietoa jäseneduista ja jäsenmaksusta.


SuPerin varsinainen jäsen – SuPer Ammattilainen

Varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä, kun olet suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon sosiaali- ja terveysalalla tai kasvatus- ja ohjausalalla. Jäseneksi hyväksytään myös alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet henkilöt.

Superilaisia ammatteja ovat muun muassa lähihoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, kodinhoitaja, vastaanotto- ja osastoavustaja, hoitaja sekä vanhustyön ja lastenhoidon eri ammateissa toimivat.

SuPerin varsinaiset jäsenet kuuluvat aina ammattiosastoon joko työpaikkansa tai asuinpaikkansa mukaan. Oman ammattiosastosi näet kirjautumalla Oma SuPeriin. Kaikki ammattiosastot löydät Ammattiosastot-sivulta.

Opiskelijajäsenyys ei valmistumisen jälkeen muutu automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi. Liity varsinaiseksi jäseneksi kirjautumalla Jäsensivuille/Oma SuPeriin. Tee se jo ennen opintojen päättymistä!

 

SuPerin opiskelijajäsen – SuPer Opiskelija

Opiskelijajäseneksi voit liittyä, jos opiskelet ensimmäistä kertaa sosiaali- ja terveysalan tai kasvatus- ja ohjausalan tutkintoa. Tutkinto voi olla esimerkiksi lähihoitajan tai lääkealan perustutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Opiskelumuotosi voi olla mikä tahansa, esimerkiksi näyttötutkinto-, oppisopimus- tai työvoimapoliittinen koulutus.

Jäsenyys on maksuton valmistumispäivään saakka, eikä se velvoita sinua mihinkään.

SuPerin maksuton jäsenyys koskee myös tilannetta, jolloin olet töissä opintojen aikana. Työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä jo opiskelujen aikana (jo yhden päivän työsuhde riittää) ja kerryttää työssäoloehtoa.

Ilmoita työsuhdetietosi heti ensimmäisen työsuhteesi alussa Oma SuPerissa tai sähköisellä lomakkeella. Jäsenyyden aktivointi kannattaa, sillä SuPer maksaa Super työttömyyskassan jäsenmaksun opiskeluaikanasi.

Opiskelijajäsen ei kuulu SuPerin ammattiosastoon, vaan suoraan SuPeriin. Opiskelijajäsen voi kuitenkin osallistua oman alueensa ammattiosaston toimintaan.


SuPerin yrittäjäjäsen

SuPerin yrittäjäjäseneksi voit liittyä, jos olet suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon ja toimit yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla. Myös yksityisenä perhepäivähoitajana toimivat voivat liittyä yrittäjäjäseniksi.

Yrittäjäjäsenä saa samat jäsenedut kuin palkansaajajäsen, sekä lisäksi monia muita etuja. Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden superilaisten yrittäjien kanssa.

Jäsenmaksu on 10 €/kk. Yrittäjäjäsenä voit kuulua liiton työttömyyskassaan 18 kuukautta, jos aloitat yritystoiminnan palkansaajana.

Lue lisää yrittäjäjäsenyydestä SuPerissa!


SuPerin eläkeläisjäsen

SuPerin jäsenyys kannattaa myös vanhuuseläkkeellä. Eläkeläisen jäsenmaksu on 20 €/vuosi. Saat jäsenedut ja pääset yhä osallistumaan monipuolisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. 

Jos siirryt SuPerin eläkeläisjäseneksi varsinaisesta jäsenyydestä, tee muutos Oma SuPerissa tai täyttämällä jäsentietojen muutoslomake.

Jos haluat liittyä SuPerin jäseneksi ensimmäistä kertaa vanhuuseläkkeellä, sinun tulee olla suorittanut sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.


Työttömyyskassan jäsenenä saat ansiosidonnaisen työttömyysturvan

Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä, jos olet alle 68-vuotias, sinulla on ammatillinen koulutus ja työskentelet työ- tai virkasuhteessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tai opiskelet alalle.

Voit hakea työttömyyskassan jäsenyyttä, vaikka et olisi työssä. Jäsenyys alkaa kuitenkin vasta kun menet työhön, jolloin jäsenyys alkaa ensimmäisenä työpäivänä.

Täytä jäsenmaksun perintävaltakirja heti, kun saat työtä. Se on helppo tapa hoitaa jäsenmaksut.

Super työttömyyskassa on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerista erillinen organisaatio. Saat lisätietoa työttömyyskassasta Super työttömyyskassan verkkosivuilta.