Kuka voi liittyä?

Täytä sähköinen liittymislomake klikkaamalla "Liity jäseneksi" -painiketta tai tilaa paperinen liittymislomake kotiisi. 
Lisätietoa liittymisestä, jäsenyydestä ja jäseneduista löydät sivun vasemman laidan linkkipalkista.

Varsinainen jäsen – SuPer-ammattilainen

Varsinaiseksi jäseneksi voit liittyä suoritettuasi vähintään toisen asteen tutkinnon sosiaali- ja terveysalalla tai milloin tahansa valmistumisesi jälkeen. Jäseneksi hyväksytään myös sosiaali- ja terveysalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet henkilöt. SuPerilaisia ammatteja ovat mm. lähihoitaja, perushoitaja, apuhoitaja, kodinhoitaja, vastaanotto- ja osastoavustaja, hoitaja sekä vanhustyön ja lastenhoidon eri ammateissa toimivat. Katso lisää: Keitä SuPer edustaa?

SuPerin varsinaiset jäsenet kuuluvat myös aina ammattiosastoon joko työpaikkansa tai asuinpaikkansa mukaan. Oman ammattiosastosi näet kirjautumalla Jäsensivuille ja kaikki ammattiosastot löydät Ammattiosastot-sivulta.

Opiskelijajäsen - SuPer Opiskelija

Opiskelijajäseneksi voi liittyä, jos opiskelee sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, joka voi olla esimerkiksi lähihoitajan tai lääkealan perustutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Opiskelumuotosi voi olla mikä tahansa, esimerkiksi näyttötutkinto-, oppisopimus- tai työvoimapoliittinen koulutus. Opiskelijajäseneksi voi liittyä henkilö, joka ensimmäistä kertaa liittyessään SuPeriin opiskelee sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Jäsenyys on maksuton valmistumispäivään saakka, eikä velvoita sinua mihinkään.

Liiton maksuton jäsenyys koskee myös tilannetta, jolloin on töissä opintojen aikana. Työttömyyskassan jäseneksi voi siis liittyä jo opiskelujen aikana (jo yhden päivän työsuhde riittää) ja kerryttää työssäoloehtoa.

Kun menet töihin ensimmäisen kerran opiskelijajäsenyytesi aikana, lähetä kopio työsopimuksestasi tai oppisopimuksestasi SuPerin jäsenyksikköön. Näin jäsenyytesi Super työttömyyskassassa astuu voimaan ja ryhdyt kerryttämään työssäoloviikkoja mahdollisia kassan maksamisia etuuksia varten. Jäsenyyden aktivointi kannattaa, sillä SuPer maksaa Super työttömyyskassan jäsenmaksun opiskeluaikanasi.

Opiskelijajäsen ei vielä kuulu SuPerin ammattiosastoon vaan suoraan SuPeriin, mutta voi kyllä osallistua oman alueensa ammattiosaston toimintaan.

         
        

Opiskelijajäsenyys ei valmistum       isen jälkeen muutu  automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi, vaan halutessasi jatkaa jäsenyyttä sinun on täytettäv ä varsinaisen jäsenen liittymislomake.
Liittymislomakkeen voit täyttää ja postittaa jo ennen opintojen päättymistä!

Yrittäjäjäsen

SuPerin yrittäjäjäseneksi voi liittyä henkilö, joka on suorittanut vähintään toisen asteen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon tai muun alan ammatillisen tutkinnon ja toimii yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla. Myös yksityisenä perhepäivähoitajana toimivat voivat liittyä yrittäjäjäseniksi. SuPerin yrittäjäjäsen saa samat jäsenedut kuin palkansaajajäsen, ja lisäksi monia muita etuja! Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden superilaisten yrittäjien kanssa.

Yrittäjänä jäsenmaksu on 10 €/kk. Yrittäjäjäsen voi kuulua liiton työttömyyskassaan 18 kk, jos hän aloittaa yritystoiminnan palkansaajana.

Lue lisää yrittäjäjäsenyydestä SuPerissa!

Eläkeläisjäsenyys

SuPerin jäsenyys kannattaa myös vanhuuseläkkeellä. Eläkeläisjäsenyys maksaa vain 10 €/vuosi, mutta hyödyt silti jäseneduista ja pääset yhä osallistumaan monipuolisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Jos siirryt SuPerin eläkeläisjäseneksi varsinaisesta jäsenyydestä, muutos tapahtuu täyttämällä jäsentietojen muutoslomake.

Jos haluat liittyä SuPerin jäseneksi ensimmäistä kertaa vanhuuseläkkeellä, sinun tulee olla suorittanut sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto.

Työttömyyskassan jäsenyys

Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä, jos olet alle 68-vuotias, sinulla on ammatillinen koulutus ja työskentelet työ- tai virkasuhteessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tai opiskelet alalle.

Voit hakea työttömyyskassan jäsenyyttä, vaikka et olisi työssä. Jäsenyys alkaa kuitenkin vasta, kun menet työhön, jolloin jäsenyys alkaa ensimmäisenä työpäivänä. Täytä jäsenmaksun perintävaltakirja heti, kun saat työtä.

Super työttömyyskassa on SuPer-liitosta erillinen organisaatio. Saat lisätietoa työttömyyskassasta Super työttömyyskassan verkkosivuilta.

 

SuPer on lähihoitajan oma liitto!

 

SuPerin jäsenedut