Työssä kuntasektorilla

Tästä osiosta saat tietoa seuraavista asioista:

Kuntasektorilla palkan määräytymisen perusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. KVTESissä on määritelty kunkin tehtävän vähimmäis- eli peruspalkka, jota työntekijälle tulee vähintään maksaa. Tyypillisesti tehtäväkohtainen palkka on kuitenkin suurempi kuin palkkahinnoittelun mukainen peruspalkka.

Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa myös muita palkanosia, kuten henkilökohtaista tai työkokemuslisää sekä tuntikohtaisia korvauksia epämukavalta työajalta.

Kuntasektorilla työskentelevien lomarahaleikkaukset päättyvät kesän 2019 jälkeen. Lomarahaleikkauksista sovittiin kilpailukykysopimuksessa. Lomarahaleikkausta koskeva sopimus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti.