Selvitykset

Selvitys lähi- ja perushoitajien kokemasta työkuormasta (2024) » SuPerin selvitys: Työperäinen maahanmuutto ja kielitaito superilaisten kokemana (2023) » SuPerin selvitys: Suurin osa lähihoitajista palkataan sijaisiksi erikoissairaanhoitoon (2023) » 


SuPerin selvitys varhaiskasvatuksen ja koulujen jäsenten riskien arvioinnista ja vaaterahasta (2023»


Selvitys varhaiskasvatuksen laadusta superilaisten kokemana (2022) »


Selvitys lähihoitajien työtehtävistä kotihoidossa (2022) »


Maahanmuutto ja kielitaito superilaisten kokemana (2021) »


Selvitys superilaisten kokemasta työkuormasta (2020) » 


SuPerin selvitys vammaistyöstä (2019) »


SuPerin selvitys "Ensi vaiheen kokemuksia ammatillisen koulutuksen reformista 2018"


”Jos tää meno jatkuu, meidän sydämet särkyy.” SuPerin selvitys työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä 2018. 
 "Om det här fortsätter så brister våra hjärtan." Utredning över arbetet inom hemvården och utvecklingen av hemvårdsarbetet 2018


Tärkeä ja arvostettu ammatissaan - lähihoitaja 100-vuotiaassa Suomessa (2017)

 Selvitysten copyright © SuPer ry.