Selvitykset

SuPerin selvitys: Työperäinen maahanmuutto ja kielitaito superilaisten kokemana (2023) » 


SuPerin selvitys: Suurin osa lähihoitajista palkataan sijaisiksi erikoissairaanhoitoon (2023) » 


SuPerin selvitys varhaiskasvatuksen ja koulujen jäsenten riskien arvioinnista ja vaaterahasta (2023»


Selvitys varhaiskasvatuksen laadusta superilaisten kokemana (2022) »


Selvitys lähihoitajien työtehtävistä kotihoidossa (2022) »


Maahanmuutto ja kielitaito superilaisten kokemana (2021) »


Selvitys superilaisten kokemasta työkuormasta (2020) » 


SuPerin selvitys vammaistyöstä (2019) »


Selvitys ammatillisen koulutuksen reformista

SuPerin selvitys "Ensi vaiheen kokemuksia ammatillisen koulutuksen reformista 2018"


SuPerin kotihoidon selvitys

”Jos tää meno jatkuu, meidän sydämet särkyy.” SuPerin selvitys työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä 2018. 

 "Om det här fortsätter så brister våra hjärtan." Utredning över arbetet inom hemvården och utvecklingen av hemvårdsarbetet 2018


Lähihoitaja 100 vuotiaassa Suomessa

Tärkeä ja arvostettu ammatissaan - lähihoitaja 100-vuotiaassa Suomessa (2017)


"Turpiin vaan ja onnea!"
Selvitys yksityissektorilla työskentelevien jäsenten työsuojelusta (2016)

"Jos minä nyt kuitenkin jaksan"
Selvitys lähi- ja perushoitajien kokemasta työkuormasta (2016)

Ammatti vaatii ammattitaitoa
Selvitys SuPerin jäsenten näkemyksistä lähihoitajakoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa (2016)

Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia
Selvitys lähi- ja perushoitajien osaamisen hyödyntämisestä erikoissairaanhoidossa (2015)

"Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja"
Selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä (2015)

Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien
Selvitys superilaisista vammaispalveluissa (2014)

Haluan hoitaa hyvin!
SuPerin selvitys henkilöstömitoitusten toteutumisesta ympärivuorokautisissa vanhusten asumispalveluissa (2014)

Hoitoa mielen mukaan
Selvitys mielenterveys- ja päihdetyöstä superilaisten silmin (2013)

SuPerin selvityksiä 2013: Joustakaa, joustakaa - Kyllä te pärjäätte.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys päivähoidon tilasta (2013)

SuPerin selvityksiä 2012: Vanhustyön todellisuus - Auttakaa!
Lähi- ja perushoitajien näkemyksiä vanhusten laitoshoidon tilasta

SuPerin selvityksiä 2012: Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012
"Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa."


"Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei." Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon (2010)

Havaintoja määräaikaisten hoitajien määristä kunta-alalla 2000-luvulla (2009)

Työhyvinvointi lähihoitajan työssä "hyvät työkaverit - mukava esimies - antoisa työ - kiitolliset potilaat (2007)

Tällaista se on hoitoalan todellisuus. Selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista (2006)

Selvitysten copyright © SuPer ry.