Työttömyysturva

Aktivoi Super työttömyyskassan jäsenyys ja kerrytä työssäoloehtoa opiskeluaikaisilla töillä.

Super työttömyyskassan jäsenyys on opiskelijajäsenelle maksuton, koska SuPer-liitto maksaa opiskelijajäsenen Super työttömyyskassan jäsenmaksun.

 • Hae Super työttömyyskassan jäsenyyttä liittyessäsi opiskelijajäseneksi.
 • Liittymislomakkeella voit valtuuttaa SuPerin irtisanomaan edellisen kassan jäsenyyden. Irtisanominen tehdään vasta, kun sinut on hyväksytty Super työttömyyskassan jäseneksi.
 • Aktivoi työttömyyskassan jäsenyys ilmoittamalla työsuhteestasi.
 • Mikä tahansa palkkatyö kelpaa ja yksikin päivä riittää. Muita työsuhteita opiskeluajalta ei tarvitse ilmoittaa. Niitä kysytään vasta, jos haet ansiopäivärahaa.
 • Jos et ole hakenut Super työttömyyskassan jäsenyyttä liittyessäsi opiskelijajäseneksi (eli rastitit kohdan ”En hae Super työttömyyskassan jäsenyyttä”), haku astuu voimaan työsuhdetietojen ilmoituslomakkeella eli lomakkeen täyttöpäivästä lukien voit kerryttää työssäoloehtoa (kela.fi). Voit hakea sitä myös lähettämällä viestin ”Haen Super työttömyyskassan jäsenyyttä. Jäsennumeroni on xxxxxx” https://securemail.superliitto.fi, valitse vastaanottajaksi jäsenyysasiat.
 • Myös oppisopimusopiskelijan on ilmoitettava työsuhteensa aktivoidakseen Super työttömyyskassan jäsenyyden. Oppisopimusopiskelija kerryttää työssäoloehtoa oppisopimustyösuhteellaan jäsenyyden ajalta.
 • Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä, vaikka olisit jonkun muun työttömyyskassan jäsen ja saisit sieltä korvausta koulutuksen ajalta. Tässä tapauksessa jäsenyys kannattaa aktivoida voimassa olevalla työsuhteella vasta, kun on valmistunut, tai jos ansiosidonnaiset päivät loppuvat kesken opintojen.
 • Voit olla samanaikaisesti useamman liiton, mutta vain yhden työttömyyskassan jäsen.
 • Työssäoloehto on 26 viikkoa eli noin puoli vuotta. Työssäoloehtoa kerryttää kalenteriviikot, jolloin olet tehnyt vähintään 18 tuntia töitä. Ansiopäivärahaa on mahdollisuus saada vain, jos työssäoloehto on täyttynyt.

Saat tiedon työttömyyskassan jäsenyydestä

 • Saat kirjallisen ilmoituksen, kun sinut on hyväksytty Super työttömyyskassan jäseneksi.
 • Jos olet jonkun toisen kassan jäsen (etkä ole valtuuttanut SuPeria irtisanomaan jäsenyyttäsi), eroa siitä kirjallisesti vasta, kun olet saanut ilmoituksen Super työttömyyskassan jäsenyydestä.
 • Maksa edellisen työttömyyskassan jäsenmaksu sen eropäivään asti.
 • Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Katso ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen www.supertk.fi.

Super työttömyyskassaa koskee sama lainsäädäntö kuin muitakin työttömyyskassoja ja Super työttömyyskassa maksaa jäsenilleen samoja etuuksia kuin muutkin työttömyyskassat. Super työttömyyskassa on palkansaajakassa, joten päätoiminen yrittäjä ei voi liittyä Super työttömyyskassaan.

Vuonna 2020 Kelan maksama työttömyysetuus on 33,60€/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä). Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha, jos on tienannut 2000€/kk, on 58,64 € / pv (1260,77 € / kk) (ei lapsia, ei korotuksia).

Lisätietoa:
Super työttömyyskassa www.supertk.fi
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö www.tyj.fi (esimerkiksi päivärahalaskuri)