Yhteistoiminta työpaikoilla

Sekä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kaikessa työpaikkaan, työyhteisöön ja työn tekemiseen liittyvissä asioissa.

Hyvä yhteistoiminta on jatkuvaa ja avointa vuorovaikutusta työnantajan ja henkilöstön kesken, ja se luo perustan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksille työtään ja työpaikkaansa koskevaan päätöksentekoon.

Yhteistoiminnalla edistetään:

  • hyvää työilmapiiriä
  • työn tekemiseen liittyvää kehittämistyötä sekä tarvittavien muutosten hallittua toteuttamista.

Jatkuva neuvottelumenettely tukee ajantasaisen tiedon siirtymistä neuvotteluosapuolille ja tukee myös johtamistyötä. Molemminpuolinen tiedottaminen on erittäin tärkeää yhteistoiminnassa, kun keskustellaan, neuvotellaan tai sovitaan työhön liittyvistä asioista.

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään ja työolojaan koskevaan päätöksentekoon, ja samalla edistää työelämän laatua, henkilöstön hyvinvointia sekä kustannustehokasta toimintaa.