Yhteistoiminta työpaikoilla

Hyvä yhteistoiminta työpaikalla on jatkuvaa, avointa vuorovaikutusta työnantajan ja henkilöstön välillä. Hyvä yhteistoiminta edellyttää riittävää ja oikea-aikaista tiedon saantia.

Yhteistoiminnan kautta henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään, työpaikkaansa, asemaansa ja työoloja koskevaan päätöksentekoon. Hyvällä yhteistoiminnalla edistetään työelämän laatua, henkilöstön hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Luottamus työpaikoilla lisääntyy toimivan yhteistyön ja yhteistoiminnan kautta.

Yhteistoimintaa koskevat keskeiset lait:

Tutustu tarkemmin: