SuPer-info

SuPer - Työtä lähellä ihmistä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto.

SuPer on jäsentensä vahva ja rohkea edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka osallistuu myös kansainväliseen toimintaan.

SuPerin keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa, että työpaikoilla on riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, palkka vastaa työn vaativuutta ja lähihoitaja ja perushoitaja saavat työssään käyttää koko osaamistaan.

SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähihoitajien ja perushoitajien edunvalvontaan.


SuPer on STTK:n jäsenliitto, joka neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset jäsentensä puolesta.

Jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta huolehtivat SuPerin ammattiosastot, työpaikkojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhteistoimintaelimissä toimivat edustajat.

Superilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Superilaisia toimii myös alan yrittäjinä.

SuPerin visiotavoitteet:

1. Jäsenten koulutusta ja työtä arvostetaan.
2. Palvelussuhteen ehdot ovat kilpailukykyiset.
3. Jäsenet voivat työssään hyvin.
4. Kaikki lähihoitajat ovat SuPerin jäseniä.
5. SuPer on johtava sosiaali- ja terveysalan hoitajaliitto.


SuPer

  • perustettu vuonna 1948
  • jäseniä 90 000
  • opiskelijajäseniä noin 15 000

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola

SuPerin puheenjohtaja on Silja Paavola.