Tietosuoja ja tietoturva

Tällä sivulla kuvataan tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteita sekä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä, joita SuPerissa noudatetaan jäsenten yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

  SuPerilla suoritettava käsittely rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ei koskaan loukkaa rekisteröidyn etuja, perusoikeuksia tai -vapauksia. Rekistereiden henkilötietoihin ei yleisesti tehdä profilointia, ellei tästä ole poikkeuksellisesti erikseen tapauskohtaisesti sovittu rekisteröidyn kanssa.

  Tietosuojaselosteet

  Selosteissa käsittelytoimista kuvataan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään eri SuPerin rekistereissä. 

  Jäsenetujen markkinointi

  Voimme lähettää jäsenillemme jäsenetujen markkinointiin liittyviä viestejä. Pyrimme siihen, että tieto on hyödyllistä ja että viestien määrä on kohtuullinen. Jäsenenämme sinulla on aina oikeus kieltää meitä lähettämästä suoramarkkinointia.

  Rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa jäsenetujen markkinointiin milloin tahansa seuraavilla tavoilla:

  • Muokkaamalla tietojaan SuPerin jäsensivuilla (www-sivuilla) osoitteessa superliitto.fi/jasensivut 
  • Kirjallisesti osoitteeseen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, SuPer jäsenyksikkö, Ratamestarinkatu 12, PL 112, 00521 HELSINKI.

  SuPerilla ei tehdä profilointia, automaattisia yksittäispäätöksiä tai suoramarkkinointia ilman rekisteröidyn antamaa lupaa. SuPerilla suoritettava käsittely rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ei koskaan loukkaa rekisteröidyn etuja, perusoikeuksia tai -vapauksia. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

  Henkilötietojen tarkistus

  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on tallennettu. Voit tilata rekisteriotteen omista henkilötiedoistasi joko sähköisesti tai postitse paperisella lomakkeella. Toimitamme tilaamasi tiedot kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.   

  Jäsen voi tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut henkilötietonsa SuPerin jäsensivuilta.

  Pyyntö kaikkien henkilötietojen (jäsentietorekisteri, edunvalvontayksikön oikeusjuttuihin liittyvä rekisteri ja lomatoimintaan liittyvä rekisteri) rekisteriotteen tilaukseen voidaan tehdä salatulla sähköpostilla SuPerin jäsenyksikköön. Käytä lähetyslomaketta. Valitse vastaanottajaksi jäsenyksikkö ja aiheeksi "Henkilötietojen tarkistuspyyntö."

  Virheellisten henkilötietojen korjaus

  Jokaisella on oikeus vaatia rekistereihin (jäsentietorekisteri, edunvalvontayksikön oikeusjuttuihin liittyvä rekisteri ja lomatoimintaan liittyvä rekisteri) tallennettujen virheellisten henkilötietojen korjaamista. 

  Pyyntö voidaan tehdä salatulla sähköpostilla SuPerin jäsenyksikköön. Käytä lähetyslomaketta. Valitse vastaanottajaksi jäsenyksikkö ja aiheeksi "Henkilötietojen korjauspyyntö."

  Henkilötietojen siirrot

  Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa siinä muodossa, että niiden siirto toisen henkilötietoja käsittelevän tahon palveluun on mahdollista. 

  Tietoturvaloukkauksesta tiedottaminen

  Ilmoita SuPerin palveluissa havaitusta tietoturvaloukkauksesta salatulla sähköpostilla. Käytä lähetyslomaketta. Valitse vastaanottajaksi tietosuojavastaava ja viestin otsikoksi "Tietoturvaloukkaus."

  Evästeet

  Tietoja SuPerin www-sivuilla käytetyistä evästeistä ja niiden hallinnasta löydät lisää evästeet-sivulta.

  Tietosuojavastaava

  SuPerin tietosuojavastaavaan saat yhteyden seuraavilla tavoilla: