Työ- ja virkaehtosopimukset

Huom! Uudet työehtosopimukset lisätään sivuille heti kun ne valmistuvat.

 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

KVTES 2017-2018 löytyy sähköisenä Flash-versiona Kuntatyönantajan sivuilta.

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä kuten esim. yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, päiväkodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumatonkin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

SOSTES 2017-2018

 

Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan mm. yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

TPTES 2017-2018

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien tai kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai säätiöiden, muiden yhteisöjen tai säätiöiden osalta. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

AVAINTES 2017-2018

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus on voimassa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työntekijöillä.

YTHS jatkuu entisellään vuoteen 2018 asti. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

YTHS 2014-2017 (PDF, 402 kB)

 

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n työehtosopimus

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 2014 - 2017, joka jatkuu entisellään vuoteen 2018 asti. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

SEURE 2014-2017

 

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Ensihoitopalvelualaa (aiemmin sairaankuljettajia koskeva) koskeva työehtosopimus 1.5.2014 - 31.1.2017. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

ENSIHOITO 2014-2017