Työ- ja virkaehtosopimukset

Superilaisten uudet työehtosopimukset neuvoteltiin kevään ja kesän aikana. Lue tarkemmin neuvotteluista.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

KVTES 2020–2021 löytyy sähköisenä versiona Kuntatyönantajan sivuilta, (ruotsiksi: AKTA).

KVTES:n ydinkohdat


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä kuten esim. yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, päiväkodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumatonkin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

SOSTES 2020–2022 (PDF) suomeksi

Collective agreement for the private social services sector 2020-2022 in English


Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan mm. yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

TPTES 2020–2022 (PDF)

TPTES 2020–2022 ydinkohdat


Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien tai kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai säätiöiden, muiden yhteisöjen tai säätiöiden osalta. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

AVAINTES 2020–2022 (PDF)


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus on voimassa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työntekijöillä.

Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

YTHS 2018–2020 (PDF)

YTHS-sopimuksen 2020–2022 ydinkohdat


SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n työehtosopimus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 2018–2020 löytyy alla olevasta linkistä.

SEURE 2018–2020 (PDF)


Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Ensihoitopalvelualaa (aiemmin sairaankuljettajia koskeva) koskeva työehtosopimus 1.2.2018–30.4.2020 löytyy alla olevasta linkistä:

ENSIHOITO 2018–2020 (PDF)

 

Liity jäseneksi