Työ- ja virkaehtosopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

KVTES 2018-2019 löytyy sähköisenä versiona Kuntatyönantajan sivuilta.

 

Huom! Uudet työehtosopimukset lisätään sivuille ja lähetetään liiton luottamusmiehille heti kun ne valmistuvat.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä kuten esim. yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, päiväkodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumatonkin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

SOSTES 2018-2020

 

Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan mm. yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

TPTES 2018-2020

 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien tai kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai säätiöiden, muiden yhteisöjen tai säätiöiden osalta. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

AVAINTES 2018-2020

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus on voimassa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työntekijöillä.

YTHS jatkuu entisellään vuoteen 2018 asti. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

YTHS 2014-2017 (PDF, 402 kB)

 

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n työehtosopimus

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 2014 - 2017, joka jatkuu entisellään vuoteen 2018 asti. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

SEURE 2014-2017

 

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Ensihoitopalvelualaa (aiemmin sairaankuljettajia koskeva) koskeva työehtosopimus 1.5.2014 - 31.1.2017. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

ENSIHOITO 2014-2017