Työ- ja virkaehtosopimukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus 2021–2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. Se on kunta-alan suurin sopimusala, jonka piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.

Aikaisemmat KVTES:n palkkahinnoitteluliitteet 3 ja 4 siirtyivät 1.9.2021 kokonaisuudessaan SOTE-sopimukseen uusiksi liitteiksi 1 ja 2. SOTE-sopimukseen siirtyminen koski vain henkilöitä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalan tehtävissä kuntayhtymissä.

SOTE-sopimus määrittelee palvelussuhteen ehdot kuten työajan ja palkkauksen.

Mitä SOTE-sopimus tarkoittaa? Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus löytyy sähköisenä versiona Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n verkkosivuilta


Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. KVTES määrittelee sekä viranhaltijoiden että työntekijöiden palvelussuhteen ehdot (mm. työaika, vuosiloma, palkkaus, virkavapaat ja työlomat jne.).

1.9.2021 jälkeen varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat KVTES:n suurin henkilöstöryhmä. Myös koulunkäynninohjaajat kuuluvat tähän työehtosopimukseen.

KVTES 2020–2021 löytyy sähköisenä versiona Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sivuilla ruotsiksi: AKTA).

KVTES:n ydinkohdat


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä kuten esim. yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, päiväkodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumatonkin työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

SOSTES 2020–2022 (PDF) suomeksi

SOSTES 2020–2022 ydinkohdat

Collective agreement for the private social services sector 2020–2022 in English


Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan mm. yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

TPTES 2020–2022 (PDF)

TPTES 2020–2022 ydinkohdat


Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien tai kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai säätiöiden, muiden yhteisöjen tai säätiöiden osalta. Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

AVAINTES 2020–2022 (PDF)

AVAINTES 2020–2022 ydinkohdat


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus on voimassa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työntekijöillä.

Työehtosopimus löytyy alla olevasta linkistä.

YTHS 2020–2022 (PDF)

YTHS 2020–2022 ydinkohdat


SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n työehtosopimus

SEURE 2020–2022 lyhyesti

SEURE työehtosopimus 2020–2022 (PDF)


Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

ENSIHOITO 2020–2020 (PDF)

 

Liity jäseneksi