Luottamusmiesjärjestelmä

SuPer-luottamusmiehet

Luottamusmies neuvottelee ja auttaa

Luottamusmies on ensisijainen tukesi työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Hänet on koulutettu tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan asioista.

Niin kunta- kuin yksityissektorin luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa henkilöstöä koskevista asioista. Luottamusmiehet ovat osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.

He huolehtivat siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä neuvovat ja tukevat jäseniä työelämässä ja sen muutostilanteissa. Luottamusmies toimii luottamuksellisesti ja yhteydenotto häneen on nopein tapa saada vastaus kysymyksiin.

Luottamusmiehen yhteystiedot löydät Oma SuPerista

Luottamusmies edustaa SuPeria työpaikalla. Luottamusmiehen yhteystiedot löydät sähköisestä asiointipalvelu Oma SuPerista, työpaikkasi ilmoitustaululta tai oman ammattiosastosi verkkosivuilta

Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on työnantajan ja työntekijöiden välisten neuvottelu- ja yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Luottamusmies edustaa neuvotteluissa vain järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä. SuPer hoitaa jäsentensä edunvalvontaa Sote ry:n kautta. Sote ry:n (ent. KoHo ja TSN) jäsenjärjestöjä ovat SuPer ry, Tehy ry, Erto ry sekä SPAL ry.

Valitun luottamushenkilön tulee täyttää luottamushenkilöilmoitus. Luottamushenkilöilmoitus täytetään myös luottamustehtävästä luovuttaessa.

Kuntasektorilla SuPerilla on omat pääluottamus- ja luottamusmiehet, joiden toimikausi on neljä vuotta. Liitto saa tiedon valitusta luottamusmiehestä, kun liittoon toimitetaan täytetty  kuntasektorin luottamushenkilöilmoitus.

Yksityisellä sektorilla SuPerilla, Tehyllä ja ERTOlla on yhteiset pääluottamus- ja luottamusmiehet, joiden toimikausi on kolme vuotta. Yksityissektorin luottamusmiesvaaliohjeesta saat lisätietoa luottamusmiesvaalien järjestämisestä. Liitto saa tiedon valitusta luottamusmiehestä, kun liittoon toimitetaan täytetty yksityissektorin luottamushenkilöilmoitus.

Luottamusmiehet valitaan vaaleilla

Kuntasektorin luottamusmiesvaalit käytiin viimeksi loka-joulukuussa 2018.  

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit käytiin viimeksi loka-marraskuussa 2019. Valitut luottamushenkilöt toimivat kauden 1.1.2020–31.12.2022. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä niin vaalit voidaan käydä milloin vain kauden aikana. Tällöin kausi alkaa valintahetkestä ja päättyy kauden päättymiseen 31.12.2022.