Luottamusmiesjärjestelmä

Luottamusmies neuvottelee ja auttaa

Luottamusmies on ensisijainen tukesi työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Hänet on koulutettu tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan asioista.

Niin julkisen sektorin kuin yksityissektorin luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa henkilöstöä koskevista asioista. Luottamusmiehet ovat osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.

He huolehtivat siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä neuvovat ja tukevat jäseniä työelämässä ja sen muutostilanteissa. Luottamusmies toimii luottamuksellisesti ja yhteydenotto häneen on nopein tapa saada vastaus kysymyksiin.

Luottamusmiehen yhteystiedot löydät Oma SuPerista

Luottamusmies edustaa SuPeria työpaikalla. Luottamusmiehen yhteystiedot löydät sähköisestä asiointipalvelu Oma SuPerista, työpaikkasi ilmoitustaululta tai oman ammattiosastosi verkkosivuilta

Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on työnantajan ja työntekijöiden välisten neuvottelu- ja yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Luottamusmies edustaa neuvotteluissa vain järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä. SuPer hoitaa jäsentensä edunvalvontaa Sote ry:n kautta.

Sote ry:n jäsenjärjestöjä ovat SuPer ry, Tehy ry, Erto ry. (19.9.2023 saakka myös SPAL ry).

Valitun luottamushenkilön tulee täyttää luottamushenkilöilmoitus. Luottamushenkilöilmoitus täytetään myös luottamustehtävästä luovuttaessa.

Julkisella sektorilla SuPerilla on omat pääluottamus- ja luottamusmiehet, joiden toimikausi on lähtökohtaisesti neljä vuotta. Liitto saa tiedon valitusta (pää)luottamusmiehestä, kun liittoon toimitetaan täytetty julkisen sektorin luottamushenkilöilmoitus. Lomake on täytettävä, vaikka sama henkilö valittaisiin tehtävään uudelleen.

Yksityisellä sektorilla SuPerilla, Tehyllä ja ERTOlla on yhteiset pääluottamus- ja luottamusmiehet, joiden toimikausi on neljä vuotta. Yksityissektorin luottamusmiesvaaliohjeesta saat lisätietoa luottamusmiesvaalien järjestämisestä. Liitto saa tiedon valitusta luottamusmiehestä, kun liittoon toimitetaan täytetty yksityissektorin luottamushenkilöilmoitus.

Luottamusmiehet valitaan vaaleilla

Julkisen sektorin luottamusmiesvaalit käydään seuraavan kerran syksyllä 2023.

Luottamusmiesvaalit järjestettiin yksityissektorilla vuoden 2022 syksyllä. Mikäli sinun työpaikallesi ei valittu luottamusmiestä ja olet kiinnostunut luottamusmieheksi ryhtymisestä, ole yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen vaalit.yksityinen@superliitto.fi