Luottamusmiesjärjestelmä

SuPer-luottamusmiehet

Luottamusmies neuvottelee ja auttaa

Superilaisilla on aina oikeus kääntyä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa luottamusmiesten puoleen. Luottamusmiehet ovat koulutettuja tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan asioista.

Niin kunta- kuin yksityissektorin luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa henkilöstöä koskevista asioista. Luottamusmiehet ovat osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.

Luottamusmiehet huolehtivat siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä neuvovat ja tukevat jäseniä työelämässä ja sen muutostilanteissa. Luottamusmies toimii luottamuksellisesti ja yhteydenotto häneen on nopein tapa saada vastaus kysymyksiin.

Luottamusmies edustaa ammattiliittoa työpaikalla, esimerkiksi tiedottamalla jäsenistöä liiton ajankohtaisista asioista. Luottamusmiehen yhteystiedot löydät esimerkiksi työpaikkasi ilmoitustaululta tai oman ammattiosastosi nettisivuilta. 

Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on työnantajan ja työntekijöiden välisten neuvottelu- ja yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen.

Luottamusmies edustaa neuvotteluissa vain järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä. SuPer hoitaa jäsentensä edunvalvontaa kahden neuvottelujärjestön kautta.

Kuntasektorilla KoHo ry

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry neuvottelee ja solmii kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset. SuPerin lisäksi KoHoon kuuluvat Suomen Palomiesliitto SPAL ja Tehy. SuPerilla on omat pääluottamus- ja luottamusmiehet, joiden toimikausi on neljä vuotta.

Yksityissektorilla TSN

Yksityissektorilla TSN ry:llä on yhteinen luottamusmiesorganisaatio. TSN ry:n luottamusmies valitaan työpaikan SuPerin, Tehyn tai Erton jäsenten keskuudesta. TSN ry:n luottamusmies edustaa näiden kaikkien kolmen liiton jäseniä. Luottamusmiehen toimikausi on yksityissektorilla kolme vuotta.

Luottamusmiehet valitaan vaaleilla

Kuntasektorin seuraavat luottamusmiesvaalit käydään loka-joulukuussa 2018. Jos olisit kiinnostunut ryhtymään luottamusmieheksi, asetu ehdolle! Lisätietoa vaaleista julkaistaan SuPerin sivuilla.

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit käytiin viimeksi loka-marraskuussa 2016 ja uusi kausi alkoi 1.1.2017 jatkuen 31.12.2019 asti.
Vaaliohjeet on uusittu keväällä 2016.