Vaikuttaminen

SuPer on jäsentensä vahva ja rohkea edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Liitto toimii myös kouluttajana sekä lähihoitajakoulutuksen ja ammatin kehittäjänä.

SuPer toimii paikallisesti ammattiosastoissa, joita on kaikkiaan yli 200 ympäri Suomen. Edunvalvontaan kuuluu sopimusedunvalvonnan lisäksi ammatin ja lähihoitajakoulutuksen kehittäminen sekä vahva yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

SuPer vaikuttaa päätöksiin myös EU-tasolla. Näillä päätöksillä on suuri vaikutus lähihoitajan ammatin tulevaisuuteen, merkitykseen ja palkkaukseen myös Suomessa. Lue tarkemmin missä kansainvälisissä järjestöissä SuPer on mukana.

Ammattiyhdistysliikkeen merkitys kasvaa koko ajan, sillä työelämää on kehitettävä vahvasti yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

SuPer on lähihoitajien puolestapuhuja kaikkialla, missä siihen on tarve. Palkkauksen parantaminen on yksi merkittävä tavoite liiton toiminnassa. Työntekijöiden näkökulmaa ei saa unohtaa päätöksenteossa. 

  • SuPer vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen tiedotusvälineiden kautta laatimalla tiedotteita ja mielipidekirjoituksia, järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja tempauksia sekä tapaamalla tiedotusvälineiden edustajia. 
  • Erilaiset lausunnot, kannanotot ja selvitykset sekä yhteydenpito päättäjiin ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan virkamiehiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin ovat tärkeä osa vaikuttamista. Vaikuttamistyötä tehdään myös työryhmissä.
  • SuPerin esitteet, verkkopalvelut, some-näkyvyys, mainoskampanjat, messut ja muut PR-tapahtumat lisäävät liiton tunnettuutta omalta osaltaan.

Tutustu SuPerin kampanjoihin ja teemasivuihin kuten: