Ammatillinen edunvalvonta

Yksikkö vastaa SuPerin jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta.

Ammatillinen edunvalvonta tukee jäseniä ammatillisissa asioissa, joita ovat muun muassa henkilöstömitoitus, osaamisen käyttö, työtehtävät, kelpoisuudet, nimikkeet, rekisteröinti, lääkehoito, potilas- ja asiakasturvallisuus, kirjaaminen, ammatilliset tutkinnot ja tutkintojen tunnustaminen.

Ammatillisen edunvalvonnan vastuualueeseen kuuluvat ammattiin, ammatilliseen koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Puhelin 09 2727 910 (SuPerin vaihde)

Ammatilliseen edunvalvontaan liittyvät jäsenkyselyt sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse amedu@superliitto.fi. Ruotsinkieliset yhteydenotot amedusv@superliitto.fi

Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa: https://securemail.superliitto.fi/

Vastauksia usein kysyttyihin edunvalvonnan kysymyksiin

Jussi Salo

Jussi Salo

Kehittämisjohtaja

puh. 09 2727 9292

jussi.salo@superliitto.fi

Kehittämisyksikön johtaminen.

Minna Aittakallio

Minna Aittakallio

Asiantuntija

puh. 09 27279298

minna.aittakallio@superliitto.fi

Sari Ilonummi

Sari Ilonummi

Asiantuntija

puh. 09 2727 9152

sari.ilonummi@superliitto.fi

Kotihoito ja työhyvinvointi.

Leena Kaasinen

Leena Kaasinen

Asiantuntija

puh. 09 2727 9151

leena.kaasinen@superliitto.fi

Kansainvälinen edunvalvonta, vanhustyö, koulutusmatkat, jäsenten täydennyskoulutus, jalkojenhoito.

Elina Kiuru

Elina Kiuru

Asiantuntija

puh. 09 2727 9194

elina.kiuru@superliitto.fi

Yksityinen sektori ja vanhustyö.

Heidi Kuusisto

Heidi Kuusisto

Asiantuntija

puh. 09 27279128

heidi.kuusisto@superliitto.fi

Varhaiskasvatus, lastensuojelu, perhetyö, koulunkäynninohjaajat

Mervi Lehtinen

Mervi Lehtinen

Asiantuntija

puh. 09 2727 9209

mervi.lehtinen@superliitto.fi

Ruotsinkielinen jäsenpalvelu sekä ruotsinkielinen opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö.

Sari Ojajärvi

Sari Ojajärvi

Asiantuntija

puh. 09 27279124

sari.ojajarvi@superliitto.fi

Lähihoitajakoulutus, työelämässä oppiminen (koulutussopimus ja oppisopimus), muut sosiaali- ja terveysalan ammatilliset tutkinnot.

Elina Ottela

Elina Ottela

Asiantuntija

puh. 09 2727 9154

elina.ottela@superliitto.fi

Erikoissairaanhoito, lääke- ja potilasturvallisuus, vastaanotto-osastoavustajat, terveysasemat ja ensihoitotyö.

Johanna Pérez

Johanna Pérez

Asiantuntija

puh. 09 2727 9115

johanna.perez@superliitto.fi

Varhaiskasvatus, lastensuojelu, perhetyö ja koulunkäynninohjaajat.
Johanna Pérez on opintovapaalla ajalla 1.2.-31.12.2021. Opintovapaasijaisena ajalla 18.1.-31.12.2021 työskentelee lähihoitaja Heidi Kuusisto.

Saija Vähäkuopus

Saija Vähäkuopus

Asiantuntija

puh. 09 27279218

saija.vahakuopus@superliitto.fi

Päihde- ja mielenterveystyö, vammaistyö.

Minna Kuusela

Minna Kuusela

Opiskelija-asiamies

puh. 09 27279119

minna.kuusela@superliitto.fi

Tanja Oksanen

Tanja Oksanen

Opiskelija-asiamies

puh. 09 2727 9192

tanja.oksanen@superliitto.fi

Opiskelija- ja nuortentoiminta.

Heli Saarinen

Heli Saarinen

Opiskelija-asiamies

puh. 09 2727 9150

heli.saarinen@superliitto.fi

Opiskelijatyö, oppilaitosyhteistyö, SuPer-Opojen koulutus, ohjaus ja neuvonta, valmistuvien stipendit.

Tico Svart

Tico Svart

Opiskelija-asiamies

puh. 09 2727 9205

tico.svart@superliitto.fi

Opiskelijatyö, Lähihoitaja-tapahtuma, SuPer-materiaali, opiskelijatoiminnan laskutus.
Opintovapaalla 1.1.2022 saakka.

Raili Nurmi

Raili Nurmi

Sihteeri

puh. 09 2727 9172, faksi 02060 28318

raili.nurmi@superliitto.fi

Yksikön sihteeri, ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvän kurssitoiminnan koordinointi, organisointi ja järjestely, messujärjestelyt, varsinaisten jäsenten täydennyskoulutuksen apurahat.