Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö vastaa SuPerin jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta.

SuPerin kehittämisyksikkö tukee jäseniä ammatillisissa asioissa, joita ovat muun muassa henkilöstömitoitus, osaamisen käyttö, työtehtävät, kelpoisuudet, nimikkeet, rekisteröinti, lääkehoito, potilas- ja asiakasturvallisuus, kirjaaminen, ammatilliset tutkinnot ja tutkintojen tunnustaminen.

Kehittämisyksikön vastuualueeseen kuuluvat ammattiin, ammatilliseen koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Ammatilliseen edunvalvontaan liittyvät kysymykset sähköpostitse kera@superliitto.fi. Ruotsinkieliset yhteydenotot svkera@superliitto.fi

Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa: https://securemail.superliitto.fi/

Vaihde: 09 2727 910

Vastauksia usein kysyttyihin ammatillisen edunvalvonnan kysymyksiin

Jussi Salo

Jussi Salo

Kehittämisjohtaja

puh. 09 2727 9292

jussi.salo@superliitto.fi

Kehittämisyksikön johtaminen.

Mervi Lehtinen

Mervi Lehtinen

Asiantuntija

puh. 09 2727 9209

mervi.lehtinen@superliitto.fi

Ruotsinkielinen jäsenpalvelu sekä ruotsinkielinen opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö.

Sari Erkkilä

Sari Erkkilä

Asiantuntija

puh. 09 2727 9152

sari.erkkila@superliitto.fi

Kotihoito ja työhyvinvointi.

Leena Kaasinen

Leena Kaasinen

Asiantuntija

puh. 09 2727 9151

leena.kaasinen@superliitto.fi

Kansainvälinen edunvalvonta, vanhustyö, koulutusmatkat, jäsenten täydennyskoulutus, jalkojenhoito.

Elina Kiuru

Elina Kiuru

Asiantuntija

puh. 09 2727 9194

elina.kiuru@superliitto.fi

Yksityinen sektori ja vanhustyö.

Soili Nevala

Soili Nevala

Asiantuntija

puh. 09 2727 9157

soili.nevala@superliitto.fi

Lähihoitajakoulutus, työpaikalla tapahtuva opiskelu koulutus- ja oppisopimuksella sekä muut tutkinnot, vanhustyö ja kuntoutus.

Elina Ottela

Elina Ottela

Asiantuntija

puh. 09 2727 9154

elina.ottela@superliitto.fi

Erikoissairaanhoito, lääke- ja potilasturvallisuus, vastaanotto-osastoavustajat, terveysasemat ja ensihoitotyö.

Johanna Pérez

Johanna Pérez

Asiantuntija

puh. 09 2727 9115

johanna.perez@superliitto.fi

Varhaiskasvatus, lastensuojelu, perhetyö ja koulunkäynninohjaajat.

Saija Vähäkuopus

Saija Vähäkuopus

Asiantuntija

puh. 09 27279218

saija.vahakuopus@superliitto.fi

Päihde- ja mielenterveystyö, vammaistyö.

Raili Nurmi

Raili Nurmi

Sihteeri

puh. 09 2727 9172, faksi 02060 28318

raili.nurmi@superliitto.fi

Yksikön sihteeri, ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvän kurssitoiminnan koordinointi, organisointi ja järjestely, messujärjestelyt, varsinaisten jäsenten täydennyskoulutuksen apurahat.

Sirpa Lahtiluoma

Sirpa Lahtiluoma

Sihteeri

puh. 09 2727 9182

sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi

Edunvalvonta- ja kehittämisyksikön sihteerin tehtävät.