Ammatillinen edunvalvonta

Yksikkö vastaa SuPerin jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta.

Ammatillinen edunvalvonta tukee jäseniä ammatillisissa asioissa, joita ovat muun muassa henkilöstömitoitus, osaamisen käyttö, työtehtävät, kelpoisuudet, nimikkeet, rekisteröinti, lääkehoito, potilas- ja asiakasturvallisuus, kirjaaminen, ammatilliset tutkinnot ja tutkintojen tunnustaminen.

Ammatillisen edunvalvonnan vastuualueeseen kuuluvat ammattiin, ammatilliseen koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Puhelin 09 2727 910 (SuPerin vaihde)

Ammatilliseen edunvalvontaan liittyvät jäsenkyselyt sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse amedu@superliitto.fi. Ruotsinkieliset yhteydenotot amedusv@superliitto.fi

Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa: https://securemail.superliitto.fi/

Vastauksia usein kysyttyihin edunvalvonnan kysymyksiin

Jussi Salo

Jussi Salo

Kehittämisjohtaja

puh. 09 2727 9292

jussi.salo@superliitto.fi

Kehittämisyksikön johtaminen.

Minna Aittakallio

Minna Aittakallio

Asiantuntija

puh. 09 27279298

minna.aittakallio@superliitto.fi

Vanhustyö, päihde- ja mielenterveystyö, vammaistyö

Sari Ilonummi

Sari Ilonummi

Asiantuntija

puh. 09 2727 9152

sari.ilonummi@superliitto.fi

Kotihoito

Elina Kiuru

Elina Kiuru

Asiantuntija

puh. 09 2727 9194

elina.kiuru@superliitto.fi

Yksityinen sektori ja vanhustyö.

Mervi Lehtinen

Mervi Lehtinen

Asiantuntija

puh. 09 2727 9209

mervi.lehtinen@superliitto.fi

Ruotsinkielinen jäsenpalvelu sekä ruotsinkielinen opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö. Saattohoito.

Sari Ojajärvi

Sari Ojajärvi

Asiantuntija

puh. 09 27279124

sari.ojajarvi@superliitto.fi

Lähihoitajakoulutus, työelämässä oppiminen (koulutussopimus ja oppisopimus), muut sosiaali- ja terveysalan ammatilliset tutkinnot. Varsinaisten jäsenten täydennyskoulutuksen apurahat.

Elina Ottela

Elina Ottela

Asiantuntija

puh. 09 2727 9154

elina.ottela@superliitto.fi

Sairaalat, ensihoito, terveysasemat, lääke- ja potilasturvallisuus, sekä välinehuolto.

Johanna Pérez

Johanna Pérez

Asiantuntija

puh. 09 2727 9115

johanna.perez@superliitto.fi

Varhaiskasvatus, lastensuojelu, perhetyö ja koulunkäynninohjaajat.

Saija Vähäkuopus

Saija Vähäkuopus

Asiantuntija

puh. 09 27279218

saija.vahakuopus@superliitto.fi

Skarppi-verkkokoulutus

Tanja Oksanen

Tanja Oksanen

Opiskelijatyön koordinaattori

puh. 09 2727 9150

tanja.oksanen@superliitto.fi

Opiskelijatyö, oppilaitosyhteistyö, SuPer-Opojen koulutus, ohjaus ja neuvonta

Kaisa Salonen

Kaisa Salonen

Opiskelijatyön koordinaattori

puh. 09 2727 9205

kaisa.salonen@superliitto.fi

Opiskelijatyö, oppilaitosyhteistyö, SuPer-Opojen koulutus, ohjaus ja neuvonta

Miika Valtonen

Miika Valtonen

Opiskelijatyön koordinaattori

puh. 09 2727 9281

miika.valtonen@superliitto.fi

Opiskelijatyö, oppilaitosyhteistyö, SuPer-Opojen koulutus, ohjaus ja neuvonta, valmistuvien stipendit

Heidi Kuusisto

Heidi Kuusisto

Koulutuskoordinaattori/sihteeri

puh. 09 2727 9172

heidi.kuusisto@superliitto.fi

Yksikön sihteeri, ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvän kurssitoiminnan koordinointi, organisointi ja järjestely, messujärjestelyt.