Yleishallinto

Yleishallintoyksikkö huolehtii liiton päättävien elinten, liittokokouksen, edustajiston, liittohallituksen ja työvaliokunnan toiminnasta, vaaleista, työmarkkina- ja muusta ulkoisesta tiedotuksesta, yhteiskunta- ja järjestösuhteista, STTK:n ja sen aluetoiminnasta, liiton toiminnasta Sote ry:ssä, ammattiosastojen ohjauksesta, järjestökoulutuksesta ja -tiedotuksesta, yhdysjäsentoiminnasta ja kuntasektorin neuvottelujen tukitoimista.

Sähköposti

Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa: https://securemail.superliitto.fi/

Tanu Heikkinen

Tanu Heikkinen

Toiminnanjohtaja

puh. 040 734 5354

tanu.heikkinen@superliitto.fi

Yksikön johtaminen, päättävien elinten toiminta ja neuvottelujen tukitoimet, STTK.

Anu Orava

Anu Orava

Johdon sihteeri

puh. 09 2727 9134

anu.orava@superliito.fi

Kuulemistilaisuudet, lausuntopyynnöt ja viralliset kutsut: anu.orava@superliitto.fi

Puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan sihteeri, hallinnon kokoussihteeri, hopeiset ansiomerkit

Järjestötiimi

yleishallinto@superliitto.fi

Tiina Pendolin

Tiina Pendolin

Järjestöpäällikkö

puh. 09 2727 9297

puh. 050 590 8600

tiina.pendolin@superliitto.fi

Järjestötiimin esimies, ammattiosastotoiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä järjestökoulutuksesta ja jäsenhankintaprojektista vastaaminen, STTK:n toimintaan osallistuminen, liitokokousvaalit.

Krista Brunila-Holappa

Krista Brunila-Holappa

Järjestöasiantuntija

puh. 09 2727 9204

krista.brunila-holappa@superliitto.fi

Ammattiosastojen ohjaus ja neuvonta, järjestökoulutukset, ammattiosastoviestintä, STTK:n alue- ja paikallistoiminta, liittokokousvaalit, ruotsinkielinen ammattiosastotoiminta.

Anne Kisonen

Anne Kisonen

Järjestöasiantuntija

puh. 09 2727 9189

anne.kisonen@superliitto.fi

Ammattiosastojen ohjaus ja neuvonta, järjestökoulutukset sekä jäsenhankinnan koordinointi.

Miika Korpi

Miika Korpi

Järjestöasiantuntija

puh. 09 2727 9166

miika.korpi@superliitto.fi

Ammattiosastojen ohjaus ja neuvonta, järjestökoulutukset sekä kuntasektorin luottamusmiesvaalit, kuntasektorin tukitoimivalmistelut.

Lauri Kämäri

Lauri Kämäri

Järjestöasiantuntija

puh. 09 2727 9184

puh. 050 5628 184

lauri.kamari@superliitto.fi

Kunta- ja yksityissektorin ammattiosastotoiminnan ohjaus ja neuvonta, järjestökoulutus, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysasiat sekä kuntasektorin tukitoimet.

Maija Valla

Maija Valla

Järjestöasiantuntija

puh. 09 2727 9270

maija.valla@superliitto.fi

Ammattiosastojen ohjaus ja neuvonta, järjestökoulutukset sekä yhdysjäsen- ja nuorten toiminta.

Hanne-Riitta Haapakorpi

Hanne-Riitta Haapakorpi

Koulutuskoordinaattori

puh. 09 2727 9235

hanne-riitta.haapakorpi@superliitto.fi

Järjestökoulutuksen ja siihen liittyvän kurssitoiminnan koordinointi, organisointi ja järjestelyt. Puheenjohtajien neuvottelupäivien järjestelyt.

Joanna Saarinen

Joanna Saarinen

Sihteeri

puh. 09 2727 9290

joanna.saarinen@superliitto.fi

Jäsenpalvelu, SuPer-materiaalit, suosittelijoiden lahjakortit, viirit, toimihenkilö- ja yhdysjäsenilmoitusten rekisteröinti.