Tule mukaan osaston toimintaan

Ammattiosasto yhdistää jäsenet paikallisella tasolla. Ammattiosaston tärkeä tehtävä on valvoa paikallisesti jäsentensä etuja.

Ammattiosasto:

  • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa
  • huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla
  • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen 
  • toimii työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen apuna ja tukena sekä
  • hoitaa alueellaan suhteet mm. työnantajiin, oppilaitoksiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön.

Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.

Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenille virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Ammattiosaston toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus.

Aktiivit välittävät tietoa

Ammattiosastojen aktiivit ja erityisesti yhdysjäsenet välittävät työpaikoilla tietoa SuPerin ja ammattiosaston toiminnasta. Vastaavasti he vievät kentän kuulumisia ammattiosastolle ja edelleen liiton päättäjille ja toimistoon.

Ammattiosaston kautta jäsenillä on mahdollisuus päästä erilaisiin järjestö- ja luottamustehtäviin.

Tutustu ammattiosastojen toimintaan niiden omilla www-sivuilla.

En tiedä mihin ammattiosastoon kuulun. Miten saan selville ammattiosastoni?

Voit tarkistaa jäsentietosi kirjautumalla SuPerin jäsensivuille. Kirjaudu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksesi on sama kuin jäsennumerosi, joka löytyy jäsenkortista tai SuPer-lehden takakannen osoitekentästä. Salasanasi on ensimmäistä kertaa kirjautuessasi henkilötunnuksesi. Henkilötunnus kirjoitetaan kokonaisuudessaan viivan kanssa ja tunnuksen loppuosan kirjain kirjoitetaan ISOLLA. Ammattiosastosi on merkitty kohtaan ’Omat tiedot’.