Lähihoitajan työ

Lähihoitajan työn lähtökohtana on ihmisen auttaminen

Lähihoitajan työ on vaativaa asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Työskentely perustuu laaja-alaisen tiedon lisäksi hyviin vuorovaikutustaitoihin erilaisten ihmisten kanssa.

Työ edellyttää ammattia säätelevien lakien tuntemusta, ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa sekä oman työn ja työtapojen kehittämistä. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on työskentelyn ydin.

Eettiset periaatteet tukena työssä

Lähihoitajan eettiset periaatteet työskentelyssä ovat ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Lähihoitajan eettiset ohjeet kuvaavat ammatin yhteiskunnallisen tehtävän ja sen eettiset periaatteet. Nämä ohjeet auttavat lähihoitajaa työskentelemään monimutkaisessa ja joskus hyvin ristiriitaisessa ympäristössä. Tutustu lähihoitajan eettisiin ohjeisiin (pdf).

Tutustu myös muihin lähihoitajan työn osa-alueisiin ja koulutukseen seuraamalla sivun vasemmasta laidasta löytyviä linkkejä!

Lähihoitajan osaamisalat

Lähihoitaja on todellinen moniosaaja, jonka osaamisalat ovat laajat. Hän voi työskennellä lastenhoitajana, vanhustenhoitajana, hammashoitajana ja ensihoitajana. Lähihoitaja voi työskennellä myös vammaispalveluissa, kotihoidossa, mielenterveys- ja päihdetyössä, vastaanottotyössä sekä erikoissairaanhoidossa. Näin ollen myös mahdollisuus työntekoon mitä erilaisemmissa toimipaikoissa on varsin monipuolinen.

Lähihoitajan osaamisalat ja niiden työnkuva pähkinänkuoressa:

  • Varhaiskasvatuksessa lähihoitaja työskentelee päiväkodissa muiden ammattiryhmien kanssa ja toimii vanhempien kasvatuskumppanina.
  • Ikäihmisten palveluasumisyksikössä tehtävänä on asukkaan toimintakyvyn tukeminen ja esimerkiksi lääkehoidon antaminen.
  • Vammaispalveluissa kiteytyy hoitotyön, ohjaamisen ja vammaisuuden osaaminen. Työskentelypaikkoja on useita.
  • Mielenterveys- ja päihdetyön ytimessä on kuntouttava työote. Työympäristöt vaihtelevat aina ryhmäkodeista hoitolaitoksiin ja psykiatrisiin osastoihin.
  • Suun terveydenhoidossa lähihoitajalla on suuri rooli hammaslääkärin avustamisessa. Myös ajanvarausten hoitaminen ja välineistöstä huolehtiminen kuuluvat usein työnkuvaan.
  • Erikoissairaanhoidossa työpaikkana toimii erikoissairaanhoidon vuodeosasto. Tehtävänä on hyvän perushoidon toteuttaminen.
  • Päivystyksessä päivystysosastolla lähihoitaja ottaa vastaan ambulanssipotilaita. Hän myös tarkkailee hoitoa odottavien vointia ja tekee potilaille pieniä toimenpiteitä.
  • Vastaanottotyö terveyskeskuksen vastaanotossa sisältää muun muassa ajanvarauksen, lääkäreiden saneluiden purkamisen ja toimenpiteissä avustamisen tehtäviä.
  • Kotihoidossa työ koostuu itsenäisistä kotikäynneistä, joissa tehtävänä on asiakkaan kokonaisvaltainen hoito, sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä muiden ammattiosaajien kanssa.

Lue tarkemmin mitä kaikkea lähihoitajan koulutus pitää sisällään ja mitä lähihoitajan työ vaatii ja tarjoaa tekijälleen. Käy myös tutustumassa lähihoitajan tutkintoon ja koulutukseen.

Lähihoitajasta on moneksi -sarja SuPer-Ruudussa

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.