Anna palautetta

Anna palautetta SuPerin toiminnasta. Voit esittää kysymyksesi tai mielipiteesi suoraan SuPerin yksiköille.

Sopimusedunvalvonnan palautelomake

 • virka- ja työehtosopimusneuvottelutoiminta
 • lainsäädäntö
 • eläkeasiat ja muu sosiaaliturva
 • yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat

Jäsenyksikön palautelomake

 • jäsenyyteen liittyvät asiat

Ammatillisen edunvalvonnan palautelomake

 • ammatin, ammatillisen koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen
 • opiskelijatoiminta
 • kansainvälinen edunvalvonta

SuPer-lehden palautelomake

Viestinnän palautelomake

Talous- ja henkilöstöhallinnon palautelomake

 • taloussuunnittelu, talous- ja palkkahallinto
 • loma-asuntoihin ja lomatukeen liittyvät asiat

Yleishallinnon palautelomake

 • järjestö- ja ammattiosastotoiminta
 • liiton päättävien elinten toiminta
 • STTK ja sen aluetoiminta
 • neuvottelujen tukitoimet
 • ammattiosastokoulutus

Tietohallinnon palautelomake

 • tietohallinnon infrastruktuuri ja sähköisen viestinnän kehitys