Yrittäjäjäsenyys

SuPer yrittäjän tukena

Lähi- ja perushoitajan koulutus antaa hyvät valmiudet yrittäjyyteen sosiaali- ja terveysalalla. Niinpä yrittäjien määrä on koko ajan kasvussa. Superilaiset yrittäjät toimivat pääasiassa yksin ja erityisesti kotihoitopalveluiden tarjoajina.

Tarjoamme yrittäjäjäsenille tukea, neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi vaikutamme yrittäjiä koskevaan lainsäädäntöön. Yrittäjät STTK -työryhmässä voimme vaikuttaa yrittäjien asemaan laajemmin.

Yrittäjäjäsenyys

Jos toimit yrittäjänä, esim. itsenäisenä ammatinharjoittajana, sinun kannattaa olla yrittäjäjäsenenä SuPerissa. Yrittäjäjäsenenä maksat vain kympin kuussa jäsenmaksua. Saat samat jäsenedut kuin palkansaajajäsen, mutta lisäksi monia muita etuja. Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden superilaisten yrittäjien kanssa. Lue lisää yrittäjäjäsenen vakuutusturvasta.

SuPer on Suomen Yrityskummit ry:n yhteistyöjäsen. Jäsenenä voit hyödyntää yrityskummien asiantuntemusta. Heiltä saat maksutta neuvonta-apua yrittäjätoimintaasi varten. Lisätietoja www.yrityskummit.fi.

Työttömyyskassan jäsenyys ei sisälly jäsenmaksuun. Yrittäjänä voit olla enintään 18 kuukautta Super työttömyyskassan jäsen, jos aloitat yritystoiminnan palkansaajana. Super työttömyyskassan asiantuntijat auttavat työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissäsi.

Sinulla on mahdollisuus osallistua myös Yrittäjät STTK:n järjestämiin yrittäjäpäiviin ja verkostoitua niiden kautta muiden alojen yrittäjien kanssa.

Lisätietoja yrittäjyydestä: lauri.kamari@superliitto.fi, paula.soivio@superliitto.fi