Yrittäjäjäsenyys

superilainen yrittäjäjäsen

SuPer yrittäjän tukena

SuPer tarjoaa edunvalvontaa ja turvaa myös yrittäjille. Jäsenmaksu on vain 10 euroa kuukaudessa ja sillä saat monia hyödyllisiä etuja.

Lähi- ja perushoitajan koulutus antaa hyvät valmiudet yrittäjyyteen sosiaali- ja terveysalalla. Niinpä yrittäjien määrä on koko ajan kasvussa. Superilaiset yrittäjät toimivat pääasiassa yksin ja erityisesti kotihoitopalveluiden tarjoajina.

Tarjoamme yrittäjäjäsenille tukea, ammatillista neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi vaikutamme yrittäjiä koskevaan lainsäädäntöön. Yrittäjät STTK -työryhmässä voimme vaikuttaa yrittäjien asemaan laajemmin.

SuPerin yrittäjäjäsenyys

Jos toimit yrittäjänä, esimerkiksi itsenäisenä ammatinharjoittajana, sinun kannattaa olla yrittäjäjäsenenä SuPerissa.

Jäsenmaksu on vain 10 euroa kuussa. Saat samat jäsenedut kuin palkansaajajäsen ja lisäksi monia muita etuja. Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden superilaisten yrittäjien kanssa.

SuPer on Suomen Uusyrityskeskukset ry:n yhteisöjäsen

Suomen Uusyrityskeskukset ohjaavat ja neuvovat sinua liiketoimintaa koskevissa kysymyksissä. Uusyrityskeskuksien kautta saat maksutonta neuvonta-apua liiketoimintasi kehittämiseen. Lisätietoja: www.uusyrityskeskus.fi.

SuPer on Suomen Yrityskummit ry:n yhteistyöjäsen

Jäsenenä voit hyödyntää yrityskummien asiantuntemusta. Saat maksutta neuvonta-apua yrittäjätoimintaasi varten. Lisätietoja www.yrityskummit.fi.

Työttömyyskassa

Päätoimista yritystoimintaa harjoittava henkilö ei voi liittyä Super työttömyyskassan jäseneksi, koska Super työttömyyskassa on palkansaajakassa. Jos yritystoiminnan alkaessa jo olet Super työttömyyskassan jäsen, voi kassajäsenyytesi jatkua yrittäjänä ollessasi enintään 18 kuukautta, jona aikana yrittäjäjäsenen jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Edellä mainitun 18 kuukauden jälkeen työttömyyskassa erottaa sinut jäsenyydestään, jos yritystoiminta edelleen jatkuu. Liiton yrittäjäjäsenyys jatkuu tällöin ilman kassajäsenyyttä.

Työttömyysturvan säilymiseksi katkotta, suosittelemme aina, että päätoiminen yrittäjä siirtyy yrittäjäkassan jäseneksi heti yritystoiminnan alkaessa.  Lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta saat työttömyyskassasta www.supertk.fi jawww.yrittajakassa.fi

SuPer ei anna työsuhdeneuvontaa työnantajayrittäjille

SuPer ei tarjoa neuvontapalvelua työsuhdeasioissa työnantajayrityksille. Työnantajayrityksiä suosittelemme tutustumaan HALI ry:n jäsenyyteen www.hyvinvointiala.fi.

Lisätietoja yrittäjyydestä:yrittajat@superliitto.fi.

Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa: https://securemail.superliitto.fi (valitse vastaanottajaksi Yrittäjätiimi).

Tutustu myös SuPerin yrittäjäesitteeseen

Sote-yrittäjä – liity SuPeriin »Sote-yrittäjän esite