Yrittäjäjäsenyys

superilainen yrittäjäjäsen

SuPer yrittäjän tukena

SuPer tarjoaa edunvalvontaa ja turvaa myös yrittäjille. Jäsenmaksu on vain 10 euroa kuukaudessa ja sillä saat monia hyödyllisiä etuja.

Lähi- ja perushoitajan koulutus antaa hyvät valmiudet yrittäjyyteen sosiaali- ja terveysalalla. Niinpä yrittäjien määrä on koko ajan kasvussa. Superilaiset yrittäjät toimivat pääasiassa yksin ja erityisesti kotihoitopalveluiden tarjoajina.

Tarjoamme yrittäjäjäsenille tukea, neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi vaikutamme yrittäjiä koskevaan lainsäädäntöön. Yrittäjät STTK -työryhmässä voimme vaikuttaa yrittäjien asemaan laajemmin.

SuPerin yrittäjäjäsenyys

Jos toimit yrittäjänä, esimerkiksi itsenäisenä ammatinharjoittajana, sinun kannattaa olla yrittäjäjäsenenä SuPerissa.

Jäsenmaksu on vain 10 euroa kuussa. Saat samat jäsenedut kuin palkansaajajäsen ja lisäksi monia muita etuja. Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden superilaisten yrittäjien kanssa.

SuPer on Suomen Yrityskummit ry:n yhteistyöjäsen

Jäsenenä voit hyödyntää yrityskummien asiantuntemusta. Saat maksutta neuvonta-apua yrittäjätoimintaasi varten. Lisätietoja www.yrityskummit.fi.

Sinulla on mahdollisuus osallistua myös Yrittäjät STTK:n järjestämiin yrittäjäpäiviin ja verkostoitua niiden kautta muiden alojen yrittäjien kanssa.

Työttömyyskassa

Yrittäjänä voit olla enintään 18 kuukautta Super työttömyyskassan jäsen, jos aloitat yritystoiminnan palkansaajana. Super työttömyyskassan asiantuntijat auttavat työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissäsi. Työttömyyskassan jäsenyys ei sisälly jäsenmaksuun.

Lisätietoja yrittäjyydestä: lauri.kamari@superliitto.fi 

Asioi turvallisesti! Jos sähköpostiviestisi sisältää salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilö- ja jäsentietoja, lähetä se liittoon salattuna osoitteessa: https://securemail.superliitto.fi

Tutustu myös SuPerin yrittäjäesitteeseen

Sote-yrittäjä – liity SuPeriin »Sote-yrittäjän esite