Esitteet

Työtä lähellä ihmistä

Liity SuPeriin

Opiskelijajäseneksi SuPeriin!

Yksityissektori tutuksi -opas

Sote-yrittäjä - liity SuPeriin

 

Teesit ja eettiset ohjeet

Teesit lähihoitajan työn kehittämiseksi

Lasten päivähoidon teesit

Teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi

Teesit hyvän saattohoidon kehittämiseksi

Työssäoppimisen teesit

Eettiset ohjeet

Lähihoitajan lupaus

 

Ammatilliset julkaisut

Mitä on hyvä kotihoito? - Vastauksia ammatillisiin kysymyksiin (2017)

Paikallisen sopimisen opas (2017)

Lähi- ja perushoitajan vähimmäispalkat 2017

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa (2016)

Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas (2016)

Hyvä hoito ei ole säilytystä (henkilöstömitoitus-flyer (2016)

TSN Työuraopas (2016)

Älä suostu! Harmaa ylityö on pois palkasta ja vapaa-ajasta (2016)

Lähihoitajaopiskelijoiden soveltuvuus alalle
SuPerin opas työpaikoille (2016)


SuPer koulunkäynninohjaajien asialla (2016)

Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa (2017)

Ohjaan oppijaa - Opas työpaikoilla tapahtuvan lähihoitajaopiskelijoiden opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin tueksi (2015)

Opas vähentämisneuvotteluihin (2015)

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ (2015)

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset (2015)

Lomautusopas: Kuntatyönantaja lomauttaa minut (2014)

Näin lasket hoitajamitoituksen (2013)

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Kotihoidon henkilöstömitoitus (2013)

Tehdään yhdessä hyviä vuosia - Henkilöstömitoitus vanhustenhuollon yksiköissä (2013)

Ennaltaehkäisyä ja vastuullisia päätöksiä - SuPerin esite varhaiskasvatukseen (2013)

Henkilöstörakenteella on vaikutusta - SuPerin esite erikoissairaanhoitoon (2013)

Ennaltaehkäisyä ja vastuullisia päätöksiä - SuPerin esite kuntapäättäjillle (2013)

Joku raja joustamisella (2013)

Kimpassa on kivempaa - Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? (2012)

Ammatillinen edunvalvonta - Opas erikoissairaanhoitoon

SuPer koulunkäynninohjaajan asialla (2011)


SuPerin julkaisuja -sarja:
Meriläinen: Valkolakki vai haalarit vaiko molemmat - Koulutuspolitiikan vaikuttajien näkemykset toisen asteen koulutuksesta.

 

SuPer värityskuvat:

 

 
 

Kaikkien julkaisujen ja esitteiden copyright © SuPer ry.