Esitteet

Työtä lähellä ihmistä

Liity SuPeriin

Opiskelijajäseneksi SuPeriin!

Tutkinnosta työelämään

Yksityissektori tutuksi -opas

Suosittele SuPeria!

Sote-yrittäjä - liity SuPeriin

 

Teesit ja eettiset ohjeet

Teesit lähihoitajan työn kehittämiseksi

Lasten päivähoidon teesit

Teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi

Teesit hyvän saattohoidon kehittämiseksi

Työssäoppimisen teesit

Eettiset ohjeet

Lähihoitajan lupaus

 

Muut julkaisut

Lähi- ja perushoitajan vähimmäispalkat 2017

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa 2016

Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas (2016)

Hyvä hoito ei ole säilytystä (henkilöstömitoitus-flyer 2016)

TSN Työuraopas (2016)

Älä suostu! Harmaa ylityö on pois palkasta ja vapaa-ajasta (2016)

Ammattiosaston hallitus ja sen toiminta (2016)

Lähihoitajaopiskelijoiden soveltuvuus alalle
SuPerin opas työpaikoille (2016)


SuPer koulunkäynninohjaajien asialla (2016)

Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa (2017)

Ohjaan oppijaa - Opas työpaikoilla tapahtuvan lähihoitajaopiskelijoiden opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin tueksi (2015)

Opas vähentämisneuvotteluihin (2015)

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ (2015)

Muuttuvat KVTES:n jaksotyöaikamääräykset (2015)

Lomautusopas: Kuntatyönantaja lomauttaa minut (2014)

Näin lasket hoitajamitoituksen (2013)

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Kotihoidon henkilöstömitoitus (2013)

Tehdään yhdessä hyviä vuosia - Henkilöstömitoitus vanhustenhuollon yksiköissä (2013)

Ennaltaehkäisyä ja vastuullisia päätöksiä - SuPerin esite varhaiskasvatukseen (2013)

Henkilöstörakenteella on vaikutusta - SuPerin esite erikoissairaanhoitoon (2013)

Ennaltaehkäisyä ja vastuullisia päätöksiä - SuPerin esite kuntapäättäjillle (2013)

Joku raja joustamisella (2013)

Kimpassa on kivempaa - Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? (2012)

Ammatillinen edunvalvonta - Opas erikoissairaanhoitoon

SuPer koulunkäynninohjaajan asialla (2011)


SuPerin julkaisuja -sarja:
Meriläinen: Valkolakki vai haalarit vaiko molemmat - Koulutuspolitiikan vaikuttajien näkemykset toisen asteen koulutuksesta.

 

SuPer värityskuvat:

 

 
 

Kaikkien julkaisujen ja esitteiden copyright © SuPer ry.