Oppilaitosyhteistyö ja SuPer-Opot

SuPer-Opo-logo

SuPer-Opot ovat superilaisia opiskelijavastaavia

SuPer-Opot kiertävät oppilaitoksissa kertomassa omasta työstään ja SuPerin toiminnasta. SuPer-Opot ovat koulutukseltaan lähihoitajia, perushoitajia tai muun sosiaali- ja terveysalan tai kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon suorittaneita. He työskentelevät hoito- ja hoivatyön ammattilaisina.

SuPer-Opot järjestävät tapahtumia opiskelijoille sekä luovuttavat SuPerin stipendin valmistumisjuhlassa. Opiskelijat saavat SuPer-Opoilta hyvät vinkit työssäoppimisjaksoille ja työelämään.

Pyydä SuPer-Opo vierailulle

SuPer-Opot tulevat mielellään oppilaitoksiin vierailulle. Ammatti- ja järjestötietoustunnit ovat oppilaitokselle maksuttomia.Järjestötietoustunnin voit tilata verkkolomakkeella oppilaitokselle tai ryhmällesi.

Tuntien sisältö voidaan räätälöidä toiveiden mukaisesti huomioiden ovatko opiskelijat vasta aloittaneet opintonsa vai jo valmistumassa. Aihealueita SuPer-tietouden lisäksi ovat muun muassa opiskelijan/työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, lähihoitajan monipuolinen työ ja ajankohtaiset ammatilliset asiat. SuPer-Opo kertoo käytännön kuulumiset suoraan työelämästä.

Tilaa järjestötietoustunti oppilaitokseen.

SuPer-Opon tiedot löydät oppilaitoksesi ilmoitustaululta. Voit myös kysyä SuPer-Opoista sähköpostitse opiskelijat@superliitto.fi

Palkitse valmistuva opiskelija SuPerin stipendillä

SuPer myöntää stipendejä jaettavaksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkinnoista valmistuville opiskelijaryhmille SuPer-Opon (=superilainen opiskelijavastaava) hakemuksesta, kun hän on pitänyt ryhmälle infotunnin paikan päällä tai etänä.

SuPerin stipendin myöntämiskriteerit: Valmistuva on työhönsä motivoitunut ja ammattiaan arvostava sekä yhteistyökykyinen ja sosiaalisen vastuunsa kantava.

Pyydä stipendi.

SuPerin opettajailta

SuPer järjestää tänäkin vuonna sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatillisille opettajille opettajaillan Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Tänä vuonna opettajailta järjestetään Kuopiossa keskiviikkona 22.5.2024.

Mikäli tarvitset lisätietoja opettajaillasta tai linkin ennakkoilmoittautumiseen, otathan yhteyttä SuPerin opiskelijatyöhön: opiskelijat@superliitto.fi