Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä työsopimuksella.

Työsuhteessa työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alla. Työstä maksetaan palkkaa. Työsuhteen vähimmäisehdoista on määräyksiä sekä työlainsäädännössä että työehtosopimuksissa.

Työlainsäädäntö luo sekä työntekijälle että työnantajalle oikeuksia ja velvollisuuksia työsuhteen ajaksi.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijällä on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan sekä sopimuksien ja lakien antamaan suojaan. Työntekijällä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön.

Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä ohjeita, joita työnantaja antaa työnjohto-oikeutensa puitteissa. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevaan toimintaan tai tehdä työnantajaa vahingoittavaa työtä. Työntekijän on pidättäydyttävä ilmaisemasta ulkopuolisille työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia.

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Työnantajalla on työnjohto-oikeus, eli oikeus määrätä mitä, missä, miten ja milloin työtä tehdään. Työnantajan tulee noudattaa sopimuksien ja lakien säännöksiä sekä kohdella työntekijöitä tasapuolisesti.

Työnantajan tulee myös huolehtia työturvallisuudesta sekä opastaa ja perehdyttää työntekijöitä työhön liittyvissä asioissa. Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli ne eivät ilmene työsopimuksesta.

Tutustu myös:

Työsopimus
Työajat
Peruspalkka
Vapaat ja lomat
Eläkkeet