Toiminta

SuPerin päättäjät ja päätöksenteko

Ammattiosasto on SuPerin toiminnan ydin. Korkeinta päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka valitsee muun muassa puheenjohtajan ja edustajiston puheenjohtajan.

Liittokokouskauden aikana ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Liittohallituksen vastuulla on liiton strateginen johtaminen. Työvaliokunta valmistelee liittohallituksessa käsiteltäviä asioita, huolehtii strategisesta suunnittelusta ja päättää liittohallituksen sille siirtämistä asioista.

Liittokokous

Liittokokous käyttää liiton korkeinta päätösvaltaa. Liittokokous pidetään joka neljäs vuosi, seuraavan kerran vuonna 2024.
 
Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tilintarkastajat. Liittokokous vahvistaa liittohallituksen jäsenvalinnat. Se päättää liiton toiminnan linjoista sekä liittokokousvuoden edustajiston kevätkokoukselle kuuluvista asioista. Ammattiosastot voivat tehdä aloitteita liittokokouksen käsiteltäväksi.

Jäsenet valitsevat edustajat liittokokoukseen äänestämällä postitse tai verkossa.

Edustajisto

Edustajisto käyttää liittokokouskauden aikana ylintä päätösvaltaa. Edustajiston toimikausi on liittokokousten välinen aika eli neljä vuotta. Edustajisto kokoontuu vuodessa kaksi kertaa.

Kevätkokouksessa edustajisto käsittelee seuraavan vuoden toiminnan painoalueet ja päätavoitteet, hyväksyy tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä päättää ammattiosastojen aloitteista.

Syyskokouksessa edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää jäsenmaksuista ja ammattiosastojen aloitteista.

Ammattiosastojen jäsenet valitsevat edustajiston jäsenet äänestämällä postitse tai verkossa.

Liittohallitus

Liittohallituksen vastuulla on liiton strateginen johtaminen. Liittohallitus kutsuu koolle liittokokouksen, edustajiston kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat.
Liittohallitus:

  • panee täytäntöön liittokokouksen ja edustajiston päätökset.
  • valmistelee talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
  • päättää lausunnoista ja kannanotoista periaatteellisesti tärkeissä asioissa sekä liiton henkilöstöpolitiikan periaatteista.

Liittohallituksen jäsenet pitävät yhteyttä omien toimialueidensa ammattiosastoihin. Jäsenet valitaan liiton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta vaalipiireittäin ammattiosastojen yhteisissä kokouksissa ammattiosastojen esittämistä jäsenistä.

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee liittohallituksessa käsiteltäviä asioita, huolehtii strategisesta suunnittelusta ja päättää liittohallituksen sille siirtämistä asioista. Liittohallitus valitsee työvaliokunnan keskuudestaan.

Ammattiosasto

Ammattiosasto on SuPerin toiminnan ydin. Kaikki superilaiset kuuluvat ammattiosastoon joko oman työpaikkansa tai asuinpaikkansa mukaan. Ainoastaan opiskelijajäsenet ovat suoraan SuPerin jäseniä, mutta he voivat osallistua oman alueensa ammattiosaston toimintaan. Ammattiosastoja on yli 200 eri puolella Suomea.
 
Lue ammattiosaston toiminnasta tarkemmin.