Ammatillinen koulutus

Ammatilliset tutkinnot Opiskelijaksi ottaminen Tutkinnon suorittaminen Ohjaus ja arviointi Opiskelijan työsuojelu

Ammatilliset perustutkinnot tuottavat ammattitaidon edellyttämät valmiudet. Ne ovat laaja-alaisia ja antavat opiskelijalle yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opinnoissa korostuu opiskelijan henkilökohtainen opintopolku ja työelämälähtöisyys. Nuorten ja aikuisten koulutus on yhdenmukainen ja koulutukseen voi hakea ympäri vuoden.

Lähihoitajatutkinnossa osaamisaloja on kahdeksan: ikääntyvien hoito ja kuntoutus, jalkojenhoito, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, mielenterveys- ja päihdetyö, perustason ensihoito, sairaanhoito ja huolenpito, suunhoito ja vammaistyö.

Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimike. 
 

Katso myös: SuPer lähihoitajakoulutuksen asialla