9.3.2018

Kiitos superilaiset!

Neuvottelukierros on nyt takana ja kaikille sopimusaloille on saatu sopimus. Kiitos siitä kuuluu myös teille superilaisille, jotka yhdessä sitouduitte ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon ja elitte vahvasti mukana neuvotteluissa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto nosti työpaikoilla jo pitkään tiedetyt ongelmat myös suuren yleisön tietoon. Jatkamme yhdessä työtä näiden asioiden korjaamiseksi.

Pidetään kiinni oikeuksistamme myös työtaisteluiden ulkopuolella. Muistathan, että sinulla ei työntekijänä ole velvollisuutta tehdä ylitöitä, ja niitä tehdessäsi sinun on saatava ylityöstä sille kuuluva korvaus. Muuten kyse on harmaasta ylityöstä, johon ei tule suostua. Liitto on aina tukenasi.

Kiitos superilaiset, yhdessä olemme enemmän!