Liittokokous 2024

SuPerin liittokokous 29.–30. toukokuuta Helsingissä

Liittokokouksessa superilaisten itselleen valitsemat edustajat valitsivat muun muassa liiton puheenjohtajiston seuraavalla kaudelle 2024–2028, päättivät toiminnan suuntaviivoista ko. kaudelle ja keskustelivat ammattiosastojen tekemistä aloitteista. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kokouksessa valittiin edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

SuPerin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Päivi Inberg Tuusulasta ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Harri Järvelin Tampereelta. SuPerin edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Katja Kinnunen Tampereelta ja edustajiston varapuheenjohtajaksi Sisko Metso Lahdesta.

Liittokokouksen puheenjohtajavalintojen ja täydennysvaalien johdosta liittohallituksen ja edustajiston kokoonpanoihin tuli joitain muutoksia. 

Lopulliset kokoonpanot ovat:

Uusi puheenjohtajisto aloittaa tehtävässään 1. elokuuta. 

Katso uuden puheenjohtajan ensitunnelmat valinnastaan 

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.Lue myös SuPer-lehden haastattelut:SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg (1.8. lähtien)


SuPerin varapuheenjohtaja Harri Järvelin (1.8. lähtien) 


SuPerin edustajiston puheenjohtaja Katja Kinnunen (1.8. lähtien)


SuPerin edustajiston varapuheenjohtaja Sisko Metso (1.8. lähtien)

Liittokokous lyhyesti:

 • SuPerin liittokokous on liiton korkein päättävä elin.
 • Liittokokous kokoontuu joka 4. vuosi.
 • Kokous pidetään 29.–30.5.2024 Helsingissä.
 •  Edustajat kokoukseen on valittu kevään liittokokousvaaleissa. Vaalit käytiin 20.3.–8.4. 

Miten päätöksenteko tapahtuu SuPerissa? Lue lisää

Ennen liittokokousta käytiin kahdet tärkeät päättäjävaalit. Niissä jäsenet pääsivät valitsemaan edustajat liittokokoukseen, jäsenet seuraavaan edustajistoon ja ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi. Liittokokousvaaleista voit lukea tarkemmin Liittokokousvaalit-sivulta 

Liittokokouksen kokouskutsu on lähetetty kokousedustajille ja muille kutsuttaville. Liiton sääntöjen mukaan kokouskutsu tulee julkaista myös verkkosivuilla.


SuPerin puheenjohtajaehdokkaat

Uudeksi SuPerin puheenjohtajaksi olivat ehdolla:

Uudeksi varapuheenjohtajaksi oli ehdolla: 


Puheenjohtajistoehdokkaat esittäytyvät – Katso video

Ensimmäinen puheenjohtajawebinaari järjestettiin 20.3.2024. Ehdokkaat saivat kukin minuutin aikaa esittäytyäkseen jäsenistölle.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

 


Puheenjohtajaehdokkaat

Anne Heiskanen

 

Kuvaaja: Anssi Viljakainen

 • Lähihoitaja, hallintotieteiden maisteri

 • Asuinpaikka: Iisalmi 

 • Työpaikka: Live-säätiö Iisalmi, kuntoutuspalvelut

 • Nykyiset luottamustoimet SuPerissa: varapuheenjohtaja, työvaliokunnan ja liittohallituksen jäsen, pääluottamusmies ja ammattiosaston hallituksen jäsen.

 • Ehdolla liiton puheenjohtajaksi

 

Mitkä ovat mielestäsi SuPerin seuraavan nelivuotiskauden suurimmat haasteet ja miten aiot vastata niihin?

Suurin haaste on työelämän ja työmarkkinoiden muutos ja edunvalvonnan turvaaminen tilanteessa. Työmarkkinatilanne tuo ison haasteen työehtosopimusneuvotteluille. Pidän tärkeänä jäsenten palkkakehityksen turvaamista ja työolojen kehittämistä.

Muutokset sote-palveluiden palveluverkossa, työperäinen maahanmuutto ja kielitaitokysymykset tuovat muutoksia jäsenten työhön. Tähän SuPerin tulee vastata. Jäsenmäärän kasvattamista tulee tehdä tavoitteellisesti.

Puheenjohtajan tehtävässä pidän erittäin tärkeänä jäsenten äänen kuulumista niin päätöksenteossa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Lue myös verkkolehden haastattelu Anne Heiskasesta


Päivi Inberg

 

Kuvaaja: Anna Autio

 • Perushoitaja

 • Asuinpaikka: Tuusula

 • Työpaikka: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

 • Nykyiset luottamustoimet SuPerissa: edustajiston puheenjohtaja, pääluottamusmies, SuPer-Opo, ammattiosaston hallituksen jäsen, Super työttömyyskassan hallituksen jäsen, lisäksi STTK:n edustajiston varapuheenjohtaja 

 • Ehdolla liiton puheenjohtajaksi

 

Mitkä ovat mielestäsi SuPerin seuraavan nelivuotiskauden suurimmat haasteet ja miten aiot vastata niihin?

Haasteita tulee monelta taholta. Hallitusohjelmaan vaikuttaminen ja toimenpiteiden seuraaminen on tärkeää. Hyvinvointialueiden tulevaisuus on vaikea: uskalletaanko kyseenalaistaa rahoituksen riittävyys ja säästötoimenpiteet ja vaatia että lakeja noudatetaan?

Tulevat neuvottelukierrokset tulevat olemaan haasteellisia kaikilla superilaisia koskevilla sektoreilla. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja varhaiskasvatukseen tarvitaan pito- ja vetovoimaa.

Puheenjohtajana ottaisin rohkeasti kantaa, vaikuttaisin ja tekisin yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta jäsenten ääni kuuluisi. 

Lue myös verkkolehden haastattelu Päivi Inbergistä 


Harri Järvelin

 

Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

 • Perushoitaja

 • Asuinpaikka: Tampere 

 • Työpaikka: Pirkanmaan hyvinvointialue/Tays, Munuaiskeskus

 • Nykyiset luottamustoimet SuPerissa: Pääluottamusmies Pirkanmaan hyvinvointialueella, SuPerin hallituksen varajäsen, ammattiosaston sihteeri.

 • Ehdolla liiton puheenjohtajaksi

 

Mitkä ovat mielestäsi SuPerin seuraavan nelivuotiskauden suurimmat haasteet ja miten aiot vastata niihin?

SuPerin tulee toimia oikeudenmukaisesti, kaikki jäsenet huomioiden ja pysyä vahvana itsenäisenä liittona unohtamatta yhteistyön merkitystä muiden liittojen ja toimijoiden kanssa.

Neuvotteluissa on kaksi osapuolta, joilla on omat tavoitteensa. Pitää ymmärtää vastapuolen tarpeet, jotta pääsee hyvään lopputuloksen. Pitkä kokemukseni edunvalvonnasta ja suhteiden luomisesta paikallisiin ja valtakunnallisiin neuvottelukumppaneihin antavat valmiudet saavuttaa hyvä lopputulos.

SuPerin etujen puolustamiseen tarvitaan rohkeutta, osaamista ja kunnioittavaa yhteistyötä. Se on minun tapani toimia. 

Lue myös verkkolehden haastattelu Harri Järvelinistä 


Varapuheenjohtajaehdokas

Hanna Jokinen

 

Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

 • Lähihoitaja, muistihoitaja

 • Asuinpaikka: Hattula

 • Työpaikka: Oma Hämeen kotihoidon työnjärjestely

 • Nykyiset luottamustoimet SuPerissa: Edustajiston varapuheenjohtaja, yhdysjäsen, SuPer-Opo. STTK:n edustajiston jäsen (SuPerin edustaja).

 • Ehdolla liiton varapuheenjohtajaksi

 

Mitkä ovat mielestäsi SuPerin seuraavan nelivuotiskauden suurimmat haasteet ja miten aiot vastata niihin?  

SuPerin, kuten koko ay-liikkeen haasteena on jäsenhankinta ja jäsenten tyytyväisyys, opiskelijoita unohtamatta! Mitä suurempi liitto olemme, sitä vahvemmin voimme vaikuttaa ja pitää omiemme puolta.

Tulen puolustamaan jäsenhankinnan resursseja ja uusia, ennakkoluulottomia keinoja jäsenhankinnassa. Ammattiosastojen tukeminen on iso osa jäsenhankinnan onnistumista.

Viestinnän merkitys on valtava! SuPerin on näyttävä ja kuuluttava jatkossa entistäkin enemmän. Oma tehtäväni on olla esim. hyvin aktiivinen somessa ja lehtiin kirjoittamisessa. Tämä on myös oma henkilökohtainen vahvuuteni.

Lue myös verkkolehden haastattelu Hanna Jokisesta