YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus


26.2.2024 YTHS:n työehtosopimuksen palkantarkistuksesta neuvottelutulos. 

Työntekijä- ja työnantajaosapuolet ovat saavuttaneet neuvotteluratkaisun ajanjakson 1.5.2024 –30.4.2025 palkantarkistuksesta ja SuPerin liittohallitus on hyväksynyt tuloksen 22.2. Palkat nousevat YTHS:n työehtosopimuksessa 15. toukokuuta lukien yleiskorotuksella 3,4 %.


29.11.2022 SuPer, Tehy ja ERTO: YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos

SuPerin, Tehyn ja ERTOn hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta lähipäivinä. Neuvottelutuloksen sisältö ei ole julkinen ennen kuin neuvotteluosapuolten hallinnot ovat käsitelleet asiaa.


3.11.2022 Neuvottelut ovat jatkuneet keskeytymättä ja tahti on tiivistynyt marraskuun alussa. Neuvotteluita hidastaneet vaikeat kysymykset, kuten palkkausjärjestelmä ja palkankorotukset ovat pöydällä. Neuvottelut edistyvät pitkästä aikaa.


19.9.2022 YTHS:n neuvotteluita on jatkettu syyskuussa. Työehtosopimusratkaisua haetaan edelleen neuvottelupöydässä. 


15.-17.8.2022 Neuvottelut ovat jatkuneet kesätauon jälkeen. Sopimusratkaisua yritetään toden teolla hakea. Kaikki avoinna olevat asiat palkankorotuksista työehtosopimuksen tekstikysymyksiin ovat olleet pöydällä. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 19.8.


1.7.2022 YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa ei ole saavutettu neuvottelutulosta. Ratkaisua haetaan jälleen elokuussa. Tilanteen etenemisestä kerrotaan tarkemmin elokuussa.


15.6.2022 YTHS:n neuvottelut ovat jatkuneet kesäkuun aikana ja seuraavan kerran neuvotellaan maanantaina 20.6.


18.5.2022 Neuvotteluja käytiin lyhyesti. Samalla päivitettiin tilannekuvaa ja mahdollisuuksia edetä palkkausjärjestelmäuudistuksen ja muiden tekstikysymysten osalta. Neuvotteluita jatketaan maanantaina 23.5.


16.5.2022 Neuvotteluissa haetaan ratkaisua YTHS:n palkkauksen epäkohtiin palkkausjärjestelmän uudistamisella. Tekemisen meininkiä on, mutta vielä hommaa riittää. Palkankorotusten ja muiden tekstitavoitteiden läpikäyminen odottaa toistaiseksi.


12.5.2022 YTHS:n neuvotteluja jatkettiin pitkän tauon jälkeen. Neuvotteluissa keskusteltiin palkkausjärjestelmän uudistamistyöstä ja sovittiin uusia neuvotteluaikoja. Seuraavan kerran kokoonnutaan maanantaina 16.5. 


28.2.2022 Työehtosopimusratkaisua ei ole saavutettu määräaikaan mennessä. 1.3. alkaa sopimukseton tila. Jatkosta tiedotetaan myöhemmin.


27.2.2022 Neuvotteluissa jatkettiin kaikkien osa-alueiden läpikäyntiä. Pääpaino on palkkauksessa ja palkkausjärjestelmässä. Neuvottelut jatkuvat 28.2.


25.2.2022 Neuvottelujen pääasiana oli palkkausjärjestelmän työstäminen, jonka parissa jatketaan myös seuraavalla kerralla sunnuntaina 27.2.


23.2.2022 Neuvotteluissa käsiteltiin Sote ry:n työaikatavoitteita ja sovittiin, miten edetään palkkausmääräysten kehittämisessä. Palkkaukseen liittyen jatketaan neuvotteluja perjantaina 25.2. 


20.2.2022 Neuvotteluissa jatkettiin osapuolten esittämien palkkausjärjestelmämuutosten läpikäyntiä. Lisäksi pohdittiin työhyvinvointiin liittyvien kirjausten lisäämistä työehtosopimukseen. Neuvottelut jatkuvat 23.2.


19.2.2022 Neuvottelut käynnistyivät tammikuussa, mutta neuvottelutahti on kiihtynyt vasta tämän viikon aikana. Neuvotteluissa on käyty läpi osapuolten tekstitavoitteita. Tänään keskityttiin YTHS:n palkkauksen ongelmiin ja palkkausjärjestelmään liittyviin muutosesityksiin. Neuvottelut jatkuvat 20.2.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros