27.1.2017

Hyvää kansallista lähihoitajapäivää

Tänään vietetään kansallista lähihoitajapäivää! Lämpimät onnittelut kaikille lähihoitajille ja alan opiskelijoille! Kannattaa olla ylpeä osaamisestaan!

”Teemme tätä työtä, jotta yhteiskunnan pyörivät voivat pyöriä” kertoo lähihoitajien tärkeästä tehtävästä. Jos varhaiskasvatusta ei olisi, vanhempien työssäkäynti oli nykyistä huomattavasti hankalampaa ja osalle mahdotonta. Jos vanhustenhoitoa ei olisi, omaiset joutuisivat ottamaan täyden vastuun vanhuksistaan. Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja muu sosiaali- ja terveydenhuolto huolehtivat siitä, että elämme pidempään ja elämä on laadukkaampaa ja kivuttomampaa.

Yhteiskunnan tarjoamia palveluja pidetään usein itsestäänselvyyksinä ja julkista sektoria on viime vuosina arvosteltu massiiviseksi ja kalliiksi. Helposti unohdetaan, että monet palvelut mahdollistavat työssäkäynnin ja esimerkiksi vientisektorin menestyksen. Vasta sitten, kun palvelut lakkaisivat, niiden todellinen merkitys avautuisi monelle.

Lähihoitajat tekevät arvokasta ja erittäin merkityksellistä työtä. Hoito- ja hoiva-alat ovat naisvaltaisia aloja. Ne myös työllistävät ison osan naisista. Kaikkiaan 29 prosenttia kaikista työelämässä olevista naisista työskentelee sote-sektorilla.

Lähihoitajakoulutus on hyvä, tasokas koulutus, jota kehitetään koko ajan. Myös SuPer on kehittämässä koulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Koulutus on pidettävä edelleen laadukkaana, eikä siitä tule säästää tulevina vuosina. Koulutusta on arvostettava työelämässä jatkossakin ja palkattava riittävästi hyvän koulutuksen omaavia lähihoitajia.

SuPer on vaatinut pakollisia soveltuvuuskokeita lähihoitajakoulutukseen. On tärkeää, että alalle pääsevät hakijat, jotka ovat motivoituneita ja soveltuvia vaativaan, ihmisläheiseen hoitotyöhön. Soveltuvuuden testaamisesta ennen opintoja hyötyvät sekä asiakkaat, työnantajat että työntekijä itse.

Lähihoitajat kokevat työnsä mielekkäänä. Tästä on pidettävä kiinni myös jatkossa. Alan ongelmat on korjattava ja on huolehdittava työntekijöiden jaksamisesta ja motivaatiosta. Hoitotyö tuo tekijälleen merkityksellisyyttä elämään.

Lähihoitajan eettiset periaatteet korostavat ihmisarvon kunnioittamista, itsemääräämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Lähihoitajan lupaus on hieno lupaus, jossa luvataan pitää huolta apua tarvitsevista, ehkäistä syrjäytymistä ja lievittää inhimillistä kärsimystä elämän alusta kuolemaan saakka.

Onnea ja kiitos lähihoitajille arvokkaasta ammatinvalinnasta!

Sari Tirronen

 

 

 

Kommentit

Lähetä kommentti