4.10.2019

Årets påverkare av läkemedelssäkerheten

Tarja Parkatti och Marja Airaksinen.
Professorn i socialfarmaci vid Helsingfors universitet Marja Airaksinen, som hörde till expertjuryn,
överlämnade diplomet till närvårdaren Tarja Parkatti. Bild: Antti Nikkanen/Alma Talent.

Den SuPeranslutna närvårdaren Tarja Parkatti valdes till Påverkare av läkemedelssäkerheten. Utmärkelsen delades ut av nyhetstidningen inom hälso- och sjukvård Mediuutiset.

– Redan nomineringen är en seger i sig. Informationen om juryns professionella bakgrund gav mig kalla kårar, beskriver närvårdaren Tarja Parkatti.

En expertjury bestående av bland annat läkare underströk i sitt val den samhälleliga betydelsen av närvårdarens handlande: Hon anmälde missförhållanden på sin arbetsplats, Esperi Cares vårdhem Ulrika, till SuPer. Händelserna ledde till att vårdhemmets verksamhet avbröts och till en riksomfattande diskussion om äldrevården.

Juryn lyfte fram den enskilda arbetstagarens betydelse inom läkemedelssäkerheten. Fallet avslöjade också hur viktigt det är att de anställda ingriper i en situation där organisationens säkerhetskultur inte fungerar.

Starkt förtroende för SuPer

Tarja Parkatti träffade SuPers avtalsexpert Marketta Vuorinen för första gången ansikte mot ansikte när hon kom till Mediuutisets prisutdelning i Helsingfors. De två hade talat i telefon med varandra otaliga gånger och mötet var rörande.

– Jag kunde inte ha fått en bättre människa att driva min sak. Jag kan öppet berätta om allt för Marke i fullt förtroende, berömmer Parkatti.

Många vårdare som har följt situationen har tagit kontakt med Parkatti till exempel via Facebook och berättat om missförhållanden på sina arbetsplatser. Den enda möjliga lösningen är att ingripa och ta kontakt med förbundet – ibland kan det vara lättare i grupp. Själv ångrar hon inte sitt beslut att offentliggöra missförhållandena.

SuPers ordförande Silja Paavola är mycket stolt över Parkattis mod.

– Nu är det verkligen dags att inse hur mycket närvårdarna fungerar som vakter på sina arbetsplatser. Närvårdarna har en bred kompetens. Man måste våga ingripa i missförhållanden, förbundet stöder alltid.

Marketta Vuorinen, Tarja Parkatti och Silja Paavola.
Marketta Vuorinen, Tarja Parkatti och Silja Paavola.