Fackavdelningar

Samarbete och stöd i arbetslivet

Fackavdelningen är kärnan i SuPers verksamhet. SuPer har över 200 fackavdelningar runt om i Finland och de är grunden i all vår verksamhet. Det är medlemmarna som gör fackavdelningen och bestämmer om dess verksamhet. 

SuPers ordinarie medlemmar tillhör alltid en fackavdelning antingen enligt sin arbetsplats eller bostadsort.

Endast studerandemedlemmar är direktanslutna till SuPer. Studerandemedlemmar är ändå välkomna med i fackavdelningens verksamhet och många fackavdelningar ordnar helt egna evenemang för studerandemedlemmar.

Fackavdelningen är SuPers lokala representant och som medlem kan du påverka den verksamhet som din fackavdelning ordnar.

Kom med och bekanta dig med verksamheten!

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.