Fackavdelningar

Fackavdelningen stödjer dig i arbetslivet

Fackavdelningen är kärnan i SuPers verksamhet. Den driver medlemmarnas frågor, bevakar intressen lokalt och är en kontakt till andra supermedlemmar.

SuPers ordinarie medlemmar tillhör alltid en fackavdelning antingen enligt sin arbetsplats eller bostadsort. Endast studerandemedlemmar är direktanslutna till SuPer.

En ny supermedlem på arbetsplatsen får information om fackavdelningen i området av arbetsplatsens SuPer-kontaktmedlem eller andra supermedlemmar. Det enklaste sättet att delta i verksamheten är att besöka fackavdelningens evenemang. Varje ny medlem berikar verksamheten med sin kompetens och aktivitet.

Kom med!