Intressebevakningsenheten

Anne Sainila-Vaarno

Anne Sainila-Vaarno

Intressebevakningsdirektör

tel. 09 2727 9167

anne.sainila-vaarno@superliitto.fi

Chef för avtalsintressebevakningsenheten, kommunal avtalsförhandling

Eija Kemppainen

Eija Kemppainen

Sakkunnig i arbetsmiljöfrågor

tel. 09 2727 9131

eija.kemppainen@superliitto.fi

Arbetslivsutveckling, arbetshälsa, välbefinnande i arbetet

Virve Aho

Virve Aho

Sakkunnig i avtalsfrågor

tel. 09 2727 9112

virve.aho@superliitto.fi

Avtalsrådgivning, svenskspråkig kundbetjäning

Teemu Hiilinen

Teemu Hiilinen

Sakkunnig i avtalsfrågor

tel. 09 2727 9201

teemu.hiilinen@superliitto.fi

Anne Villman

Anne Villman

Sakkunnig i avtalsfrågor

tel. 09 2727 9196

anne.villman@superliitto.fi

Sparåtgärder inom den kommunala sektorn

Riina Kurkinen

Riina Kurkinen

Sakkunnig i avtalsfrågor/forskare

tel. 09 2727 9168

riina.kurkinen@superliitto.fi

Lönestatistik, forskning, utredningar

Sari Kaartoaho

Sari Kaartoaho

Intressebevakningssekreterare

tel. 09 2727 9179

sari.kaartoaho@superliitto.fi

Inkommande e-post och utredningsbegäran

Karoliina Huuskonen

Karoliina Huuskonen

Jurist

tel. 09 2727 9188

karoliina.huuskonen@superliitto.fi

Tvistemål

Sanna Rantala

Sanna Rantala

Jurist

tel. 09 2727 9190

sanna.rantala@superliitto.fi

Tvistemål

Riitta Saarikoski

Riitta Saarikoski

Jurist

tel. 09 2727 9114

riitta.saarikoski@superliitto.fi

Arbetstidsärenden

Sirpa Lahtiluoma

Sirpa Lahtiluoma

Sekreterare

tel. 09 2727 9182

sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi

Sekreteraren för intressebevakningsenhetens uppgifter.

Tarja Sundqvist

Tarja Sundqvist

Utbildningskoordinator

tel. 09 2727 9164

tarja.sundqvist@superliitto.fi

Koordinering och administration av utbildning och kursverksamhet inom intressebevakning, administration av arbetsmarknadsdagar och förhandlingsdagar för huvudförtroendemännen

Jukka Arppe

Jukka Arppe

Jurist

tel. 09 2727 9244

jukka.arppe@superliitto.fi

Tvistemål, arbetarskyddet

Seija Piipponen-Pekkola

Seija Piipponen-Pekkola

Sakkunnig i avtalsfrågor

tel. 09 2727 9232

seija.piipponen-pekkola@superliitto.fi

Outi Perkiömäki

Outi Perkiömäki

Jurist

tel. 09 2727 9248

outi.perkiomaki@superliitto.fi

Privata sektorn

Pia Zaerens

Pia Zaerens

Förhandlingschef för den privata sektorn

tel. 09 2727 9163

pia.zaerens@superliitto.fi

Chef för enheten för den privata sektorn, avtalsförhandling inom den privata sektorn, Hälsovårdsbranschens kollektivavtal

Jukka Parkkola

Jukka Parkkola

Avtalsförhandlare

tel. 09 2727 9117

jukka.parkkola@superliitto.fi

Avtalsförhandling inom den privata sektorn, kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna, kollektivavtal för SHVS, kollektivavtal för Seure, TSN-samarbete

Mari Leisti

Mari Leisti

Jurist

tel. 09 2727 9133

mari.leisti@superliitto.fi

Avtalsrådgivning inom den privata sektorn, tvistemål, externaliseringar

Anne Meriläinen

Anne Meriläinen

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9113

anne.merilainen@superliitto.fi

Organisations- och förtroendemannaverksamhet, TSN-samarbete

Joni Vainikainen

Joni Vainikainen

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9225

joni.vainikainen@superliitto.fi

Organisations- och förtroendemannaverksamhet, TSN-samarbete och avtalsrådgivning inom den privata sektorn.