Utbildningar

SuPer ordnar öppna utbildningar som riktar sig till alla medlemmar samt utbildningar som riktar sig till dem som är aktiva inom fackavdelningsverksamheten. Kursutbudet har indelats i intressebevakningsutbildning, organisationsutbildning och yrkesinriktad utbildning.

De årligen återkommande yrkesmässiga studiedagarna är öppna för alla. SuPer erbjuder sina förtroendemän och arbetsskyddsfullmäktige utbildning inom intressebevakningen. För de som är aktiva inom fackavdelningsverksamheten erbjuds organisationsutbildningar.

Dra nytta av dina medlemsförmåner och bekanta dig med Skarppis mångsidiga utbildningsutbud. I Skarppi hittar du intensivkurser samt webbinarieinspelningar om ämnen som är intressanta för SuPers medlemmar. Läs mera om Skarppi.