SuPer är närvårdarnas förbund

 SuPer är närvårdarnas eget förbund

Närvårdare: Hos SuPer erbjuds du stöd och trygghet i arbetslivet och värdefulla medlemsförmåner.  

10 anledningar till att vara medlem i SuPer:

1. SuPer är närvårdarnas eget förbund

SuPer-medlemmarna är en enhetlig grupp vad gäller utbildning och yrke. SuPer är det enda fackförbundet för personer som har avlagt examen på andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogikbranschen. Hos SuPer tillhör du ett fackförbund, där även förbundets beslutsfattare utgörs av när- och primärvårdare. SuPer är närvårdarnas eget förbund – Välkommen som medlem!

2. Förtroendemannen är ditt närmaste stöd på arbetsplatsen

Problem i anställningsförhållandet? Ingen fara, om du tillhör fackförbundet är förtroendemannen ditt närmaste stöd vid problem relaterade till anställningsförhållandet.

3. Vi erbjuder stöd och trygghet

Som medlem i SuPer har du tillgång till förbundskansliets sakkunskap och intressebevakningstjänster i avtals-, juridiska och yrkesmässiga frågor som rör dina anställningsvillkor. SuPers aktiva yrkesavdelningar fungerar också som ditt stöd. Som medlem i SuPer tillhör du automatiskt din yrkesavdelning.

4. Vi förhandlar löner och andra anställningsvillkor

SuPer förhandlar som medlem i Sote ry sina medlemmars kollektivavtal inom den offentliga och privata sektorn. Den lokala intressebevakningen och förhandlingarna sköts främst av arbetsplatsernas förtroendemän. SuPers centrala mål utgörs av att förbättra sina medlemmars löner, arbetsförhållanden och arbetsbild.

5. Vi agerar förespråkare för vårdarna överallt där det behövs

Vi står på våra medlemmars sida: vi påverkar lagstiftningen och utvecklingen av utbildningen inom social-, hälsovårds- eller pedagogikbranschen. Vi träffar beslutsfattare, deltar i arbetsgrupper, ger uttalanden och genomför enkäter. Vi deltar i samhällsdebatten för att förbättra våra medlemmars ställning i arbetslivet. Tack vare SuPer fick man till exempel en bindande personaldimensionering inom äldreomsorgen dygnet runt.

6. Med försäkringsförmåner är du förberedd om olyckan är framme

Som medlem får du en ansvars- och rättsskyddsförsäkring som gäller både i Finland och vid arbete utomlands. Dessutom kan du bland annat teckna rese- och livförsäkringar till ett lågt medlemspris.

7. Du får tillgång till den yrkesrelaterade SuPer-tidningen och yrkesutbildningar

Du får tillgång till den yrkesrelaterade SuPer-tidningen av hög kvalitet. Dessutom kan du ta del av yrkesutbildningar samt olika evenemang som är speciellt utformade för våra medlemmar. Om du tillträder ett förtroende- eller organisationsuppdrag erbjuder vi dig utbildning för uppdraget. I Skarppis nätubildningsmiljö  hittar du utbildningar av yrkesutbildade som är intressanta för SuPers medlemmar.

8. Medlemskortet ger ytterligare förmåner för vardagen och fritiden

Med ett medlemskort får du mervärdesförmåner i hela Finland, till exempel i samband med priset på bränsle, försäkringar, fritidshus och arbetsskor. Mer information om samtliga medlemsförmåner

9. Vi ser till att hålla våra medlemmar uppdaterade

I våra olika kanaler – vårt nyhetsbrev, SuPers webbplats, våra sociala mediekanaler och SuPer-tidningen – informerar vi aktivt våra medlemmar om förändringar i arbetslivet, aktuella ärenden och våra ställningstaganden. 

10. Super arbetslöshetskassa ger trygghet i fall av arbetslöshet

När du blir medlem kan du även ansöka om medlemskap i Super arbetslöshetskassa. Läs mer om detta och om dina förmåner på Super arbetslöshetskassas webbplats www.supertk.fi

 
Den mest typiska SuPer-medlemmen arbetar som när- eller primärvårdare, men våra medlemmar inkluderar representanter från tiotals olika yrken inom social-, hälsovårds- eller pedagogikbranschen, allt från tandläkare till skolkuratorer och från medicinska tekniker till instrumentskötare.

SuPer är med cirka 85 000 medlemmar Finlands största fackförbund för personer som har avlagt examen på andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogiskbranschen samt för studerande inom dessa branscher.  

Bli medlem