Till dig som tar ut examen

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är det enda förbundet som specialiserar sig på att endast driva frågorna för dem som avlagt social- och hälsovårdsexamen på andra stadiet. Om du håller på att ta ut din social- och hälsovårdsexamen på andra stadiet är SuPer det rätta förbundet för dig. Du kan bli medlem genast efter examen, även om du ännu inte arbetar.

Som ordinarie medlem i SuPer får du den bästa intressebevakningen. Du får stöd av en förtroendeman, fackavdelning och kontaktmedlem. De sakkunniga på förbundets byrå står också till din tjänst.

Studentmedlem som avlägger din examen: gå med genom att logga in på Medlemssidorna/Oma SuPer!

Läs mer om medlemsförmåner

Alla människor har rätt till bra vård, även vårdare. Bli medlem, vi tar hand om dig!