Till dig som tar ut examen

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är det enda förbundet som specialiserar sig på att endast driva frågorna för dem som avlagt social- och hälsovårdsexamen på andra stadiet. Om du håller på att ta ut din social- och hälsovårdsexamen på andra stadiet är SuPer det rätta förbundet för dig. Du kan bli medlem genast efter examen, även om du ännu inte arbetar.

Som ordinarie medlem i SuPer får du den bästa intressebevakningen. Du får stöd av en förtroendeman, fackavdelning och kontaktmedlem. De sakkunniga på förbundets byrå står också till din tjänst.

Medlemsförmåner 


Alla människor har rätt till bra vård, även vårdare. Bli medlem, vi tar hand om dig!