SuPers värderingar

Respekt

Vi bemöter varandra med respekt och hänsyn. Vi beaktar människornas individualitet och självbestämmanderätt. Vi handlar människonära och rättvist. Vi kommer ihåg att vi arbetar för medlemmarna och för patienterna eller klienterna, inte för organisationerna.  Vi arbetar pararellt och i enlighet med våra gemensamma beslut.

Mod

Vi antar modigt nya utmaningar. Vi förutser medlemmarnas framtida behov. Vi handlar kreativt och fördomsfritt. Vi förnyar våra handlingssätt. Vi fattar modiga och ansvarsfulla beslut. Vi vågar låta bli att göra sådant som andra gör. Vi förstår att fel och misstag är en del av en kreativ verksamhet.

Ansvar

Vi erkänner vårt ansvar för vår egen utveckling och för en gemensam framgång. Samtidigt bär vi ansvar för utvecklingen av social- och hälsovården och av hela samhället. Vi anser att det är viktigt att vi litar på och stöder varandra. Vi handlar sakkunnigt och ansvarsfullt. Vi betjänar snabbt och flexibelt. Vi hjälper varandra och våra samarbetspartners. Ärlighet, att hålla löften och  möjlighet att delta i utveckling av verksamheten ökar vår tro på att vi lyckas även i framtiden.