Den nationella närvårdardagen 2024

Den nationella närvårdardagen firas den 27 januari

SuPer gratulerar alla närvårdare och alla som studerar till närvårdare.

Med temadagen vill SuPer berätta för allt folket om närvårdarens yrke, utbildning och breda arbetsbeskrivning. Samtidigt stärker vi samhörigheten och andan inom SuPer.

Närvårdaren har yrkesutbildning inom social- och hälsovården

  • En närvårdare arbetar med barn, vuxna och äldre, överallt där människor får vård och hjälp.
  • Närvårdarens arbete är krävande klient- och patientarbete nära den som får vård och hens anhöriga. Arbetet utförs på en grundval av bred kunskap och med stöd av goda färdigheter i interaktion med alla sorters människor.
  • För att utföra sitt arbete måste närvårdaren känna till den lagstiftning som reglerar yrket, ständigt uppdatera sin yrkesskicklighet och aktivt utveckla sitt eget arbete och arbetssätt.
  • Läkemedelsvården ingår i den yrkesskicklighet som närvårdaren ska se till att underhålla.
  • Arbetets kärna är tryggad klient- och patientsäkerhet.

Läs mer om närvårdarens mångsidiga arbetsmöjligheter »


SuPer är närvårdarens eget förbund

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer fokuserar på att bevaka närvårdarnas och primärskötarnas professionella och avtalsmässiga intressen.

Förbundet grundades 1948 och är Finlands största fackförbund för dem som på andra stadiet har avlagt examen i social- och hälsovård och utbildning och handledning.

Inte medlem? Anslut dig till SuPer nu! »