Förhandlingsrundan

Den privata socialservicebranschen (SOSTES) 

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicebranschens (SOSTES) kollektivavtal har godkänts av SuPers och de övriga förhandlingsparternas beslutande organ.

Pressmeddelanden: SuPer: Avtalslösning för den privata socialservicebranschen – lösningen leder till betydliga förbättringar i den utbildade vårdpersonalens lönesättning (13.6.) 

Läs mera:


Pressmeddelanden: SuPer: Förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen (8.6.)

Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens beslutande organ har behandlat ärendet. SuPers styrelse diskuterar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna.

Förbudet mot övertid och skiftbyten, ansökningsblockaden och förbudet mot inhopp upphörde i dag när resultatet av förhandlingarna nåddes. De strejkvarsel som SuPer utfärdade den 31 maj är giltiga och kommer att inhiberas om alla förhandlande parters styrelser godkänner förhandlingsresultatet. 


​Den privata hälsoservicebranschen (TPTES)


SuPer och Tehy: Social- och hälsovårdsbranschens personal får nästan dubbelt så stora förhöjningar som exportbranscherna – vårdare inom småbarnspedagogiken får också betydande förhöjningar (7.3.) 

Till följd av förhandlingsresultatet som Tehy och SuPer har godkänt 7.3. höjs lönerna i SH-avtalet år 2023 med totalt 6,7 % (inklusive engångsarvodet 1,1 %) och år 2024 med totalt 6,5 %, dvs. totalt med 13,2 %. I fråga om AKTA är höjningarna år 2023 totalt 5,2 % (inklusive engångsarvodet 1,1 %) och år 2024 totalt 4 %.


Förhandlingsresultat har nåtts i löneförhandlingarna i kollektivavtalet för Avainta arbetsgivarna rf. (3.4.)

​Förhandlingsresultat i löneförhandlingarna i kollektivavtalet för Avainta arbetsgivarna rf nåddes den 3.4. Förhandlingarna gällde de s.k. kontrollbranschernas stupstock och dess effekt på löneökningarna år 2023. Dessutom förhandlades om användningen av den centraliserade utvecklingspotten som ska utbetalas den 1.6. Innehållet i förhandlingsresultatet förklaras närmare så snart kollektivavtalsparternas styrelser har behandlat förhandlingsresultatet. 


​Förhandlingarna 2022 

Förhandlingarna om kollektivavtalet som gäller SuPers medlemmar har avslutats för den privata och offentliga sektorn under 2022. 

7.12. SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för AVAINTES har godkänts – SH-avtalet för AVAINTA möjliggör förbättring av anställningsvillkoren på lång sikt

Förhandlingarna om kollektivavtalen mellan SOTE rf (SuPer, Tehy och ERTO) och Arbetsgivarna AVAINTA rf har pågått länge och kommit fram till en lösning, när parterna godkände förhandlingsresultatet den 2 december. I och med förhandlingsresultatet tillträder Sote rf den avtalsuppgörelsen som AVAINTA rf och de andra organisationer tidigare i juni gjort. Därtill har Sote rf förhandlat om tilläggsbestämmelser som ingår i sin egen avtalsuppgörelse i Avaintas separata SH-avtal. Läs mer


2.12. Förhandlingsresultatet för SHVS kollektivavtal har godkänts

Läs mer om avtalets innehåll i medlemsbrevet (på finska) 


2.12. Förhandlingsresultatet för Seures kollektivavtal har godkänts

Läs mer om avtalets innehåll i medlemsbrevet (på finska) 


29.11. SuPer, Tehy och ERTO: förhandlingsresultat har nåtts under SHVS kollektiva avtalsförhandlingar

SuPers, Tehys och ERTO:s ledande organ behandlar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte offentligt förrän parternas ledande organ har behandlat ärendet.


29.11. SuPer, Tehy och ERTO: förhandlingsresultat har nåtts under AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektiva avtalsförhandlingar

SuPers, Tehys och ERTO:s ledande organ behandlar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte offentligt förrän parternas ledande organ har behandlat ärendet. 


29.11. SuPer: Resultat nåddes i förhandlingarna om Seures kollektivavtal

SuPers styrelse behandlar förhandlingsresultatet för Seure Henkilöstöpalvelut Oy de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte officiellt innan det har behandlats av parternas styrelser.


3.10. SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

Medlemsbrev: SuPer accepterade riksförlikningsmedlarens förlikningsförslag


2.10. SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag


​Pressmeddelanden 2023 

Pressmeddelanden 2022


Kollektivförhandlingarnas framskridande 2022 Vilka frågor förhandlar man om?

Kollektivavtalet eller TES är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation om en viss sektors arbetsvillkor, till exempel löner. I kollektivförhandlingarna kommer man överens om arbetstagarnas viktigaste arbetsvillkor. Vanligtvis förhandlar man om frågor såsom lön, men också andra frågor som rör anställningsvillkoren, såsom arbetstid och semester. Förhandlingarna och deras resultat berör SuPers samtliga medlemmar.