Förhandlingsrundan

Förhandlingarna om kollektivavtalet som gäller SuPers medlemmar har avslutats för den privata och offentliga sektorn under 2022. 

7.12. SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för AVAINTES har godkänts – SH-avtalet för AVAINTA möjliggör förbättring av anställningsvillkoren på lång sikt

Förhandlingarna om kollektivavtalen mellan SOTE rf (SuPer, Tehy och ERTO) och Arbetsgivarna AVAINTA rf har pågått länge och kommit fram till en lösning, när parterna godkände förhandlingsresultatet den 2 december. I och med förhandlingsresultatet tillträder Sote rf den avtalsuppgörelsen som AVAINTA rf och de andra organisationer tidigare i juni gjort. Därtill har Sote rf förhandlat om tilläggsbestämmelser som ingår i sin egen avtalsuppgörelse i Avaintas separata SH-avtal.

Läs mer


2.12. Förhandlingsresultatet för SHVS kollektivavtal har godkänts

Läs mer om avtalets innehåll i medlemsbrevet (på finska) 


2.12. Förhandlingsresultatet för Seures kollektivavtal har godkänts

Läs mer om avtalets innehåll i medlemsbrevet (på finska) 


29.11. SuPer, Tehy och ERTO: förhandlingsresultat har nåtts under SHVS kollektiva avtalsförhandlingar

SuPers, Tehys och ERTO:s ledande organ behandlar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte offentligt förrän parternas ledande organ har behandlat ärendet.


29.11. SuPer, Tehy och ERTO: förhandlingsresultat har nåtts under AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektiva avtalsförhandlingar

SuPers, Tehys och ERTO:s ledande organ behandlar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte offentligt förrän parternas ledande organ har behandlat ärendet. 


29.11. SuPer: Resultat nåddes i förhandlingarna om Seures kollektivavtal

SuPers styrelse behandlar förhandlingsresultatet för Seure Henkilöstöpalvelut Oy de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte officiellt innan det har behandlats av parternas styrelser.


3.10. SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

Medlemsbrev: SuPer accepterade riksförlikningsmedlarens förlikningsförslag


2.10. SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag


Pressmeddelanden


Kollektivförhandlingarnas framskridande

Läs om förhandlingssituationen inom ditt avtalsområde:Vilka frågor förhandlar man om?

Kollektivavtalet eller TES är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation om en viss sektors arbetsvillkor, till exempel löner. I kollektivförhandlingarna kommer man överens om arbetstagarnas viktigaste arbetsvillkor. Vanligtvis förhandlar man om frågor såsom lön, men också andra frågor som rör anställningsvillkoren, såsom arbetstid och semester. Förhandlingarna och deras resultat berör SuPers samtliga medlemmar.

Förhandlingsrundan 2022 – mer information i webbinarierna!

All information om webbinarier (på finska) finns här.