Arbete inom den privata sektorn

Anställningsvillkoren för supermedlemmar som arbetar inom den privata sektorn definieras enligt kollektivavtal för den privata sektorn. Dessa avtal är:

- Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen,
- Kollektivavtalet för hälsoservicebranschen,
- Kollektivavtalet för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening och
- Kollektivavtalet för Studenternas hälsovårdsstiftelse

Supermedlemmar arbetar också inom andra privata avtalsbranscher, såsom till exempel sjuktransport, tandvård och som personliga assistenter.

Som anställningsvillkor följs kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen om du arbetar i en privat serviceenhet inom socialbranschen, inklusive privata daghem. Kollektivavtalet för hälsoservicebranschen följs om du arbetar t.ex. på en privat rehabiliteringsinrättning, vid ett sjukhus eller på en läkar- eller hälsostation. Kollektivavtalet för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening följs endast om din arbetsgivare har organiserat sig i en arbetsgivarförening. I regel kan aktiebolag eller stiftelser och andra samfund som lyder under kommuners och samkommuners bestämmanderätt organisera sig i Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening.

Villkoren för arbetsförhållandet, såsom lön och arbetstider, avviker beroende på vilket kollektivavtal som följs i arbetstagarens arbetsförhållande. Det kollektivavtal som följs ska vara tillgängligt på arbetsplatsen och det ska nämnas i arbetstagarens eget arbetsavtal.

I avsnittet om arbetsliv hittar du närmare information om avtalsbestämmelser inom olika avtalsområden. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa nätsidor kan du kontakta din förtroendeman. Om din fråga om villkor för arbetsförhållandet förutsätter specialkompetens, var god och kontakta SuPersintressebevakningsenhet.

Intressebevakningsenhetens kontaktformulär (på finska).

Läs mer:

Vanliga frågor