SuPer-information

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund för personer som har avlagt examen på andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogiskbranschen samt för studerande inom dessa branscher. SuPer är det enda förbundet som fokuserar på intressebevakning för närvårdare och primärskötare.

SuPer fungerar som en stark och driven intressebevakare för sina medlemmar, utvecklar yrket och utbildningen och har samhälleligt inflytande. Förbundet deltar även i internationell verksamhet. Viktiga mål för SuPer är bl.a. att det finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal på arbetsplatserna, att lönen motsvarar arbetets svårighetsgrad och att närvårdarna och primärskötarna får använda hela sin kompetens i arbetet.

SuPer är ett medlemsförbund i FTFC och förhandlar fram arbets- och tjänstekollektivavtal för sina medlemmar. SuPers fackavdelningar, förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatserna och företrädare i samarbetsorgan sköter om den lokala intressebevakningen.

Supermedlemmarna arbetar på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsområdet inom både den privata och offentliga sektorn. Supermedlemmar verkar även som företagare inom området.

SuPers vision

1. Medlemmarnas utbildning och arbete uppskattas.
2. Villkoren i anställningsförhållandena är konkurrenskraftiga.
3. Medlemmarna mår bra i arbetet.
4. Alla närvårdare är medlemmar i SuPer.
5. SuPer är det ledande förbundet för vårdare inom social- och hälsovårdsområdet.

SuPer

  • grundades 1948
  • cirka  85 000 medlemmar
  • cirka 15 000 studerandemedlemmar 
  • förbundsordförande Silja Paavola.

Läs mer om SuPers