Bli kontaktmedlem

Anta utmaningen och bli en i toppgänget!

Kontaktmedlemmens roll

För många medlemmar är kontaktmedlemmen på arbetsplatsen den första kontakten med SuPer. Därför är kontaktmedlemmarna nummer ett för oss. Målet är att ha minst en och helst fler kontaktmedlemmar på varje arbetsplats där det finns SuPermedlemmar.

Kontaktmedlemmen har en central roll i en fackavdelnings verksamhet. Kontaktmedlemmen är en länk mellan förbundet, fackavdelningen och medlemmarna. En grundförutsättning för en väl fungerande fackavdelning är en effektiv informationsförmedling och därför behövs det kontaktmedlemmar på alla arbetsplatser. Kontaktmedlemmen håller SuPer-medlemmarna på arbetsplatsen uppdaterade om vad som händer både på fackavdelningen och på förbundet. Och för att fackavdelningen skulle kunna betjäna sina medlemmar och bevaka deras intressen på bästa möjliga sätt, ska kontaktmedlemmen även informera fackavdelningen om hur medlemmarna har det.

Förutom att vara en informatör har kontaktmedlemmen en viktig uppgift som PR-person för SuPer. Tillsammans med fackavdelningen ansvarar kontaktmedlemmen för rekrytering av nya medlemmar och marknadsföring av SuPer. Hon/han välkomnar nya medarbetare på arbetsplatsen, informerar dem om SuPers verksamhet och berättar vad man har för nytta av att vara medlem i SuPer. Kontaktmedlemmen hjälper SuPer-medlemmarna på arbetsplatsen med frågor som berör medlemskapet och uppmuntrar medlemmarna att delta i fackavdelningens aktiviteter. Trots att kontaktmedlemmen inte är ansvarig för intressebevakning ska hon/han se till att medlemmarna får hjälp av rätt person med sina problem.

Vill du jobba för en mer aktiv fackavdelning, är nyfiken, har lätt att uttrycka dig i tal och känner att du även på andra vis passar för uppdraget? Kontakta i så fall din fackavdelning och anmäl dig som kontaktmedlem eller fyll i formuläret »  Förbundet arrangerar egna utbildningar för kontaktmedlemmarna. Information om årets utbildningar finns här »

Anta utmaningen och bli en i toppgänget!

Har du frågor om uppdraget som kontaktmedlem kontakta antigen din
fackavdelning eller
yleishallinto@superliitto.fi

Läs mera: