Kommunikation

Målet med SuPers kommunikation är att bidra till att förbundet uppnår sina mål. Målgruppn för den externa kommunikationen är samhällets beslutsfattare och allmänheten. Den interna kommunikationen riktar sig till medlemmarna.

SuPers kommunikation utgår från förbundets värderingar, som är respekt, ansvar och mod.

Extern kommunikation

  • SuPer påverkar den allmänna opinionen via media genom att skicka ut pressmeddelanden, hålla presskonferenser och träffa representanter för olika medier.
  • Övriga sätt att påverka är att ge ut uttalanden, göra ställningstaganden och ha kontakt med beslutsfattare och tjänstemän.
  • Med hjälp av broschyrer, reklamkampanjer, mässor och andra PR-evenemang gör man också förbundet känt i samhället.
  • Webbplatsen fungerar som förbundets visitkort. På webbplatsen finns information om förbundets verksamhet och om aktuella frågor.

Intern kommunikation

  • Fackavdelningarna informerar sina medlemmar om aktuella frågor.
  • SuPer-tidningen kommer ut 11 gånger om året.
  • På Aktivsidorna på SuPers webbplats kan man läsa brev med aktuell information som skickats bl.a. till fackavdelningarnas ordföranden, förtroendemän och kontaktmedlemmar.