Arbete inom välfärdsområdet

Inom välfärdsområdet grundar sig lönen i första hand på uppgiftens svårighetsgrad. Vi följer arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn, dvs. SH-avtalet, där det för varje enskild uppgift fastställs vilken minimi- dvs. grundlön arbetstagaren ska få. Den uppgiftsbaserade lönen är ändå ofta högre än den löneprissatta grundlönen.

Utöver grundlönen kan du också få andra lönedelar, såsom individuella eller erfarenhetsbaserade tillägg samt timbaserade ersättningar för obekväm arbetstid. 

Läs även: