Bli medlem i SuPer

SuPer är Finlands största fackförbund för personer som har avlagt examen på andra stadiet inom social-, hälsovårds- eller pedagogiskbranschen samt för studerande inom dessa branscher.

Ordinarie medlem – SuPer-proffs

Du kan ansöka om ordinarie medlemskap genast när du har avlagt en examen på åtminstone andra stadiet inom social- eller hälsovårdsbranschen, eller när som helst efter det. Personer som har avlagt yrkes- eller specialyrkesexamen inom social- eller hälsovårdsbranschen kan också bli medlemmar. SuPer-yrken är t.ex närvårdare, primärskötare, underskötare, hemvårdare, mottagnings- och avdelningsbiträden, vårdare samt yrken inom åldrings- och barnavården.

Läs mer: Vem företräder SuPer?

BLI MEDLEM >>

Bli studentmedlem utan e-postadress här  eller ordinarie medlem här.

Om du inte kan ansöka på elektronisk väg kan du också beställa ett pappersansökningsformulär till din hemadress.

Du får information om medlemskap per post när vi har behandlat din ansökan. När du blir medlem nu så får du en multifunktionellt halsband.

Gör så här

Om du har avlagt examen, fyll i medlemsblanketten. Studerande har en egen medlemsblankett. Fyll i blanketten omsorgsfullt. När du har fyllt i blanketten kan du skriva ut en kopia för dig själv. Kom ihåg att till slut trycka på knappen "Lähetä".

Startdatumet för ditt medlemskap blir datumet då du skickade in blanketten. Inom några dagar får du ett brev om godkänt medlemskap till adressen du uppgett.

Medlemskap i arbetslöshetskassa

Ansökan om medlemskap i arbetslöshetskassan görs med båda blanketterna. Ansökan om medlemskap innebär dock inte att medlemskapet i arbetslöshetskassan börjar, utan det kan aktiveras först när du är i ett anställningsförhållande.

Om information om anställningsförhållandet har uppgetts på medlemsblanketten, börjar även medlemskapet i arbetslöshetskassan. Om det inte finns några uppgifter om anställningsförhållande, ska dessa anmälas när anställningsförhållandet börjar så att medlemskapet i arbetslöshetskassan ska kunna aktiveras.

Överföring av medlemskap från ett annat förbund och en annan kassa

När du har varit medlem i ett annat förbund och en annan arbetslöshetskassa och blir medlem i SuPer, ska du befullmäktiga SuPer att göra en överföring av ditt medlemskap för din räkning. På så sätt behöver du inte sköta om att medlemsuppgifterna överförs och medlemskapet avbryts inte. Du hittar fullmakten för överföring av medlemskap på medlemsblanketterna.