Förtroendemannaval

Är du ordinarie medlem i SuPer och vill påverka på din arbetsplats och fungera som stöd för arbetstagarna? Ställ upp i förtroendemannavalet!  

Vad är en förtroendeman?

Förtroendemannen är ordinarie medlem i SuPer, och vill fungera som sina kollegors intressebevakare. Hen känner behov av att ta hand om gemensamma ärenden och vill att man på arbetsplatsen t.ex. följer vad som avtalats i kollektivavtalet.

Hen arbetar sedan en tid tillbaka på sin arbetsplats och vill utveckla arbetsgemenskapen och agera som upprätthållare av arbetsförhållandena på sin arbetsplats.

SuPer utbildar samtliga förtroendemän och stödjer dem i deras förtroendemannauppdrag.

Vad gör förtroendemannen?

Förtroendemannen är SuPer-medlemmarnas primära stöd i frågor och problemsituationer relaterade till anställningsförhållandet. Hen har utbildats i att tolka kollektivavtal och förhandla ärenden.

Förtroendemän inom både den offentliga och privata sektorn förhandlar med arbetsgivaren i personalfrågor. Förtroendemännen deltar även i utvecklandet av arbetsgemenskapen tillsammans med de arbetstagare de representerar och arbetsgivaren.

De säkerställer att arbetstagarna behandlas rättvist och jämställt. De ger råd och stödjer medlemmarna i arbetslivet och dess föränderliga situationer. Förtroendemannen agerar konfidentiellt och att kontakta hen är det snabbaste sättet att få svar på sina frågor.

Förtroendemannaval?

Förtroendemannavalet inom den offentliga sektorn hålls under hösten 2023. Mer detaljerad information om valet inom den offentliga sektorn finns här.

Förtroendemannavalet inom den privata sektorn hölls under hösten 2022. I valet deltar de SuPer-medlemmar som är anställda av privata arbetsgivare tillsammans med Sote ry:s övriga fackförbund.

Endast SuPers ordinarie medlemmar, vars medlemsuppgifter är i sin ordning, kan delta i valet. Kontrollera dina medlemsuppgifter i Oma SuPer eller Bli medlem i SuPer.