Strategi

En modig, självständig och experimentell verksamhet

SuPer griper modigt tag i missförhållanden och provar på nya verksamhetsformer, sköter sin intressebevakning på ett målinriktat sätt och gör sin verksamhet känd genom ställningstaganden, initiativ och att sköta relationer.

Vi verkar tillsammans, deltar och handlar i samma riktning

Förbundets beslutsfattare och funktionärer hjälper så mycket som möjligt fackavdelningar, de aktiva och medlemmarna i frågor angående intressebevakning. De elektroniska förbindelserna mellan fackavdelningarna och förbundets beslutsfattare möjliggör ett mångsidigt informationsutbyte. Förutom intressebevakning är målet att glädje, humor och en äkta vi-anda ska finnas i verksamheten.

En människonära och hemlik betjäning

Medlemmarna får en snabb, kunnig och vänlig betjäning av förbundets aktiva, beslutsfattare och byrån. SuPer skapar en mångsidig möjlighet till kontinuerlig utveckling och utbildning för alla aktörer. SuPer handleder sina medlemmar i att använda förtroendemännens och övriga förtroendevaldas tjänster. Detta förstärker kunnandet och engagemanget i uppgifterna.

Framträdande i media och offentlighet

Medlemmar, medlemskandidater, samhällets beslutsfattare och den stora allmänheten bildar sin uppfattning om SuPer utgående från vilka åsikter och gärningar SuPer gör i offentligheten. SuPer skiljer sig från andra organisationer, har åsikter och väcker diskussion. SuPer tar även modiga diskussionsinitiativ.

Fungerande förhandlings- och samarbetsförhållanden

SuPer skapar och utvecklar mångsidiga och regelbundna förhållanden till olika parter. Med hjälp av ett gott samarbete utvecklar SuPer ett förtroende mellan olika aktörer. Med gemensamma projekt får SuPer tillgång till mångsidig sakkunskap samt effektivitet för att sköta medlemmarnas frågor.