Samarbete med läroanstalter

SuPer-tutorerna stöder dig

SuPer-tutorerna är SuPer-anslutna studerandeansvariga, yrkesmänniskor inom vård- och omsorgsarbete. De är närvårdare, primärskötare eller har en annan examen på andra stadiet. De arbetar på olika arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Det finns över 200 SuPer-tutorer med en god yrkesidentitet på olika håll i Finland. SuPer utbildar tutorerna och ser till att de alltid har den senaste informationen.

SuPer-tutorerna kommer gärna till din läroanstalt och berättar om sitt arbete samt om verksamheten i SuPer. Studerandena får bra tips för perioder med inlärning i arbetet och arbetslivet. Lektionerna som berör yrkes- och organisationskunskap är kostnadsfria för läroanstalten.

Lektionsinnehållet kan skräddarsys efter dina önskemål med beaktande av om studerandena precis har inlett sina studier eller om de håller på att utexamineras. Ämnesområdena är bl.a. etik, studerandens/arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, närvårdarens mångsidiga arbete, läkemedelsbehandling, spelregler i arbetslivet och aktuella yrkesfrågor.

SuPer-tutorerna ordnar evenemang för studerande och lärare samt delar ut SuPers stipendium på examensfester. SuPer-tutorernas expertkunskaper kan även utnyttjas i olika arbetsgrupper vid läroanstalten. De har ju den mest aktuella informationen om arbetslivet.

Kontaktuppgifter till SuPer-tutorer finns på läroanstalternas anslagstavlor.