SuPer som stöd för företagaren

SuPer erbjuder också intressebevakning och säkerhet för företagare. Medlemsavgiften är bara 10 euro i månaden och för det får du många nyttiga förmåner.

Närvårdar- och primärskötarutbildningen ger goda färdigheter för företagande inom social- och hälsovården. Antalet företagare håller också hela tiden på att växa. Supermedlemmar som är företagare verkar i huvudsak ensamma och i synnerhet som producenter av hemvårdstjänster.

Vi erbjuder företagarmedlemmar stöd, rådgivning och utbildning. Dessutom påverkar vi lagstiftningen som berör företagare. I Yrittäjät STTK-gruppen kan vi påverka företagarnas ställning på en bredare bas.

Bli företagarmedlem i SuPer

Om du arbetar som företagare, t.ex. som självständig yrkesutövare, lönar det sig att vara företagarmedlem i SuPer.

Som företagarmedlem betalar du endast tio euro per månad i medlemsavgift. Du får samma medlemsförmåner som en löntagarmedlem, men därutöver också många andra förmåner. Du får möjlighet att nätverka och byta erfarenheter med andra supermedlemmar som är företagare.

SuPer är samarbetspartner i Suomen Yrityskummit ry.

Som medlem kan du utnyttja de s.k. företagsfaddrarnas expertis. De ger dig avgiftsfritt rådgivning för din företagsverksamhet. Mer information: www.yrityskummit.fi.

Det är möjligt för dig att också delta i företagardagar som ordnas av Yrittäjät STTK och nätverka med företagare inom andra branscher.

Arbetslöshetskassan

Medlemskap i arbetslöshetskassan ingår inte i medlemsavgiften. Som företagare kan du vara medlem i SuPer arbetslöshetskassa i högst 18 månader, om du startar din företagsverksamhet som löntagare. Experterna i SuPer arbetslöshetskassa hjälper till i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa.

Mer information om företagande: yleishallinto@superliitto.fi

Skicka krypterat e-postmeddelande via SuPers skyddpostportal på adressen https://securemail.superliitto.fi/