SuPer som stöd för företagaren

Närvårdar- och primärskötarutbildningen ger goda färdigheter för företagande inom social- och hälsovården. Antalet företagare håller också hela tiden på att växa. Supermedlemmar som är företagare verkar i huvudsak ensamma och i synnerhet som producenter av hemvårdstjänster.

Vi erbjuder företagarmedlemmar stöd, rådgivning och utbildning. Dessutom påverkar vi lagstiftningen som berör företagare.  I Yrittäjät STTK-gruppen kan vi påverka företagarnas ställning på en bredare bas.