Pensioner

Pensionsreformen

I början av året 2017 trädde en pensionsreform i kraft. Läs mer >>

Den tidigare pensionsreformen genomfördes den 1 januari 2005. För tiden efter detta intjänas pension för alla arbetsinkomster som förtjänas mellan 18 och 67 års ålder och som uppfyller förutsättningarna för att få pension. Denna reform gällde såväl staten, kommunerna som den privata sektorn och förenhetligade pensionsskyddet inom olika branscher i syfte att kontrollera pensionskostnaderna.

Läs mer:

Ålderspension >>
Invalidpension och yrkesinriktad rehabilitering >>
Arbetslöshetspension >>
Pensionsräknare >>
Pensionslagar >>
Pensionsanstalter >>