Ekonomi- och personalenheten

Anne Kisk

Anne Kisk

Ekonomi- och personaldirektör

tel. 09 2727 9127

anne.kisk@superliitto.fi

Ledningsansvar för enheten, verksamhet och utveckling av förbundets ekonomi- och personalförvaltning, arbetarskyddschef

Heli Utter

Heli Utter

Personalsekreterare

tel. 09 2727 9130

heli.utter@superliitto.fi

Utbetalning av arvoden, utbildning av personal

Kaarina Laintila

Kaarina Laintila

Fastighetskoordinator

tel. 09 2727 9118

kaarina.laintila@superliitto.fi

Bokningar och underhåll av semesterbostäder, Holiday Club, underhåll och utrustning av lokalerna

Ville Herttuainen

Ville Herttuainen

Ekonomisekreterare

tel. 09 2727 9187

ville.herttuainen@superliitto.fi

Rådgivning i fackavdelningarnas ekonomifrågor, Turva-försäkringsärenden, bokföring och inköpsreskontra

Liisa Pääkkönen

Liisa Pääkkönen

Personalsekreterare

tel. 09 2727 9181

liisa.paakkonen@superliitto.fi

Utbetalning av löner och arvoden, personalärenden

Maria Hietala

Maria Hietala

Ekonomisekreterare

tel. 09 2727 9129

maria.hietala@superliitto.fi

Ekonomisk rådgivning för fackavdelningar, bokföring och inköpsreskontra

Mervi Härkönen

Mervi Härkönen

Ekonomisekreterare

tel. 09 2727 9125

mervi.harkonen@superliitto.fi

Ekonomisk rådgivning för fackavdelningar, bokföring

Pia Tiukkanen

Pia Tiukkanen

Redovisningssekreterare

tel. 09 2727 9186

Utbetalning av arvoden

Mari Alakärki

Mari Alakärki

Kontorsservicesekreterare

tel. 09 2727 9202

mari.alakarki@superliitto.fi

Telefonväxel, enhetssekreterare, inköp av kontorsmaterial, bokningar av tvåan i Berghäll, semesterstöd, bokningar av semesterlägenheterna (vikarie)

Olli Hytönen

Olli Hytönen

Kontorsassistent

tel. 09 2727 910

Assisterande uppgifter på kontoret