Utvecklingsenheten

Jussi Salo

Jussi Salo

Utvecklingsdirektör

tel. 09 2727 9292

jussi.salo@superliitto.fi

Ledningsansvaret för utvecklingsenheten

Sari Erkkilä

Sari Erkkilä

Sakkunnig

tel. 09 2727 9152

sari.erkkila@superliitto.fi

Hemvård, skolgångsbiträden, arbetshälsa, arbetsförmåga och möjligheterna att fortsätta i arbetet

Leena Kaasinen

Leena Kaasinen

Sakkunnig

tel. 09 2727 9151

leena.kaasinen@superliitto.fi

Internationell intressebevakning, äldreomsorg, utbildningsresor, fortbildning för medlemmar, fotvård

Soili Nevala

Soili Nevala

Sakkunnig

tel. 09 2727 9157

soili.nevala@superliitto.fi

Äldre- och handikappomsorg, personaldimensionering, rehabilitering, närvårdarutbildning, läroavtal, fristående examen

Elina Ottela

Elina Ottela

Sakkunnig

tel. 09 2727 9154

elina.ottela@superliitto.fi

Akutvård, specialsjukvård, läkemedels- och patientsäkerhet, mottagnings-avdelningsbiträden, hälsocentraler

Johanna Pérez

Johanna Pérez

Sakkunnig

tel. 09 2727 9115

johanna.perez@superliitto.fi

Barndagvård, barnskydd, familjearbete

Elina Kiuru

Elina Kiuru

Sakkunnig

tel. 09 2727 9194

elina.kiuru@superliitto.fi

Medlemsservice, yrkesmässig intressebevakning: personaldimensionering, läkemedelsbehandling, användning av kompetens

Mervi Lehtinen

Mervi Lehtinen

Sakkunnig

tel. 09 2727 9209

mervi.lehtinen@superliitto.fi

Svenskspråkig studerandeverksamhet och samarbete med svenskspråkiga läroanstalter

Raili Nurmi

Raili Nurmi

Sekreterare

tel. 09 2727 9172, faksi 02060 28318

raili.nurmi@superliitto.fi

Koordinering och administration av yrkesinriktad utbildning och kursverksamhet, mässor, stipendier för ordinarie medlemmars fortbildning

Sirpa Lahtiluoma

Sirpa Lahtiluoma

Sekreterare

tel. 09 2727 9182

sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi

Sekreterare för intressebevaknings- och utvecklingsenheten

Saija Vähäkuopus

Saija Vähäkuopus

Sakkunnig

tel. 09 27279218

saija.vahakuopus@superliitto.fi

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård