Yrkesrelaterad intressebevakning

Jussi Salo

Jussi Salo

Utvecklingsdirektör

tel. 09 2727 9292

jussi.salo@superliitto.fi

Ledningsansvaret för utvecklingsenheten

Minna Aittakallio

Minna Aittakallio

Sakkunnig

tel. 09 27279298

minna.aittakallio@superliitto.fi

Äldrevård, personaldimensioneringar

Sari Ilonummi

Sari Ilonummi

Sakkunnig

tel. 09 2727 9152

sari.ilonummi@superliitto.fi

Hemvård

Leena Kaasinen

Leena Kaasinen

Sakkunnig

tel. 09 2727 9151

leena.kaasinen@superliitto.fi

Internationell intressebevakning, äldrevård, studieresor, medlemmarnas fortbildning, fotvård.

Elina Kiuru

Elina Kiuru

Sakkunnig

tel. 09 2727 9194

elina.kiuru@superliitto.fi

Den privata sektorn och äldrevården.

Mervi Lehtinen

Mervi Lehtinen

Sakkunnig

tel. 09 2727 9209

mervi.lehtinen@superliitto.fi

Svenskspråkig medlemsservice och svenskspråkigt student- och läroanstaltssamarbete. Palliativ vård

Sari Ojajärvi

Sari Ojajärvi

Sakkunnig

tel. 09 27279124

sari.ojajarvi@superliitto.fi

Närvårdarutbildning, inlärning i arbetslivet (utbildningsavtal, läroavtal), andra yrkesexamen inom social- och hälsobransche. Stipendier för egentliga medlemmars kompletterande skolning.

Elina Ottela

Elina Ottela

Sakkunnig

tel. 09 2727 9154

elina.ottela@superliitto.fi

Sjukhusen, första hjälpen, hälsostationerna, medicin- och patientsäkerheten samt instrumentservicen.

Johanna Pérez

Johanna Pérez

Sakkunnig

tel. 09 2727 9115

johanna.perez@superliitto.fi

Förskoleutbildning, barnskydd, familjearbete och skolgångsbiträden.

Saija Vähäkuopus

Saija Vähäkuopus

Sakkunnig

tel. 09 27279218

saija.vahakuopus@superliitto.fi

Missbrukarvård och mentalhälsoarbete, handikapparbete.

Heidi Kuusisto

Heidi Kuusisto

Studerandeombud

tel. 09 2727 9172

heidi.kuusisto@superliitto.fi

Enhetssekreterare, samordning, organisering och arrangerande av yrkesrelaterad utbildning och tillhörande kursverksamhet, utställningsarrangemang

Heli Saarinen

Heli Saarinen

Studerandeombud

tel. 09 2727 9150

heli.saarinen@superliitto.fi

Studerandemedlemskap och studerandearbete, samarbete mellan läroanstalter, utbildning, handledning och rådgivning av SuPer-tutorer.

Miika Valtonen

Miika Valtonen

Studerandeombud

tel. 09 2727 9281

miika.valtonen@superliitto.fi

Studerandemedlemskap och studerandearbete, samarbete mellan läroanstalter, utbildning, handledning och rådgivning av SuPer-tutorer, stipendier för studerande som tar sin examen

Raili Nurmi

Raili Nurmi

Sekreterare

tel. 09 2727 9172

raili.nurmi@superliitto.fi

Enhetssekreterare, samordning, organisering och arrangerande av yrkesrelaterad utbildning och tillhörande kursverksamhet, utställningsarrangemang, fortbildningsstipendier för ordinarie ledamöter.