Arbetstider

Medlemmarna i SuPer arbetar i regel enligt bestämmelserna om periodarbete oavsett om arbetsgivaren verkar inom den offentliga eller den privata sektorn. Bestämmelser om periodarbete och andra arbetstidsformer (t.ex. allmän arbetstid eller kontorsarbetstid) finns i både kollektivavtalen och arbetstidslagen.
Semesterbestämmelserna och föreskrifterna om arbetsledigheter, såsom vårdledighet, tillfällig vårdledighet och alterneringsledighet, väcker ofta frågor. I avdelningen Arbetstid och semester hittar du svar på många frågor.

Arbetstider

Arbetstiderna har stor betydelse för arbetstagarens arbetshälsa och ork i arbetet.

Arbetstiderna har särskilt stor inverkan på tre delområden för välbefinnande: hälsan, arbetarsäkerheten och sammanpassningen av arbetet och fritiden.

Arbetstiderna påverkar i synnerhet människans förmåga att handa rätt i olika situationer. Detta har en direkt koppling till arbetarsäkerheten. Olycksfallsriskerna blir större särskilt då man gör alltför långa arbetsskift eller då arbetet sker på natten eller tidigt på morgonen.

I detta avsnitt hittar du information om arbetstider.

Läs mer:

Handbok för sunda och resultatgivande arbetstider inom socialtjänsten (Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla, på finska)
Frånvarande från jobbet
Semester

Vanliga frågor om arbetstiderna
Vanliga frågor om semestern

Arbetsskiftsförteckningen
Arbetstiden och arbetsskiftens längd
Vilotider
Periodarbete
Jourarbete
Mertidsarbete
Övertidsarbete
Grått övertidsarbete