Allmän administration

Arja Niittynen

Arja Niittynen

Verksamhetsledare

tel. 09 2727 9123

tel. faksi 02060 28301, 09 2727 9220

arja.niittynen@superliitto.fi

Ledningsansvar för enheten, verksamhet i beslutsfattande organ, verksamhet i FTFC

Sari Äikäs

Sari Äikäs

Ordförandens sekreterare

tel. 09 2727 9122

tel. faksi 02060 28300, 09 2727 9220

sari.aikas@superliitto.fi

Sekreterare för ordföranden och verksamhetsledaren, mötessekreterare för förvaltningen, förtjänsttecken i silver

Organisationsteam

Tiina Pendolin

Tiina Pendolin

Organisationschef

tel. 09 2727 9297

tel. 050 590 8600

tiina.pendolin@superliitto.fi

Ledare och närmaste överordnade för organisationsteamet, handledning och utveckling av fackavdelningsverksamhet, ansvar för organisationsutbildningen och medlemsrekryteringen, STTK:s verksamhet

Krista Brunila-Holappa

Krista Brunila-Holappa

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9204

krista.brunila@superliitto.fi

Handledning av och rådgivning till fackavdelningarna, organisationsutbildning, svenskspråkig fackavdelningsverksamhet, kommunikation i fackavdelningsverksamhet.

Anne Kisonen

Anne Kisonen

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9189

anne.kisonen@superliitto.fi

Handledning av och rådgivning till fackavdelningarna, organisationsutbildningar, kontaktmedlemmar, koordinering av medlemsrekrytering.

Miika Korpi

Miika Korpi

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9166

miika.korpi@superliitto.fi

Handledning av och rådgivning till fackavdelningarna, organisationsutbildningar, kommunsektorns förtroendemannaval.

Lauri Kämäri

Lauri Kämäri

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9184

tel. 050 5628 184

lauri.kamari@superliitto.fi

Handledning och rådgivning av fackavdelningar inom den kommunala och privata sektorn, organisationsutbildning, företagarfrågor inom social- och hälsovårdsbranschen och stridsåtgärder på den kommula sektorn

Jaana Huovinen

Jaana Huovinen

Utbildningskoordinator

tel. 09 27279235

jaana.huovinen@superliitto.fi

Koordinering och administration av organisationsutbildning. Administration av ordförandedagarna.

Hanne-Riitta Haapakorpi

Hanne-Riitta Haapakorpi

Sekreterare

tel. 09 2727 9290

hanne-riitta.haapakorpi@superliitto.fi