Allmän administration

Tanu Heikkinen

Tanu Heikkinen

Verksamhetsledare

tel. 040 734 5354

tanu.heikkinen@superliitto.fi

Ledningsansvar för enheten, verksamhet i beslutsfattande organ, verksamhet i FTFC.

Anu Orava

Anu Orava

Ledningssekreterare

tel. 09 2727 9134

anu.orava@superliito.fi

Sekreterare för ordföranden och verksamhetsledaren, mötessekraterare för förvaltningen, förtjänsttecken i silver

Organisationsteam

Tiina Pendolin

Tiina Pendolin

Organisationschef

tel. 09 2727 9297

tel. 050 590 8600

tiina.pendolin@superliitto.fi

Ledare och närmaste överordnade för organisationsteamet, handledning och utveckling av fackavdelningsverksamhet, ansvar för organisationsutbildningen och medlemsrekryteringen, STTK:s verksamhet, förbundsmötet.

Krista Brunila-Holappa

Krista Brunila-Holappa

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9204

krista.brunila-holappa@superliitto.fi

Handledning av och rådgivning till fackavdelningarna, organisationsutbildningar, fackavdelningarnas kommunikation, förbundsmötesval, svenskspråkig fackavdelningsverksamhet.

Anne Kisonen

Anne Kisonen

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9189

anne.kisonen@superliitto.fi

Handledning av och rådgivning till fackavdelningarna, organisationsutbildningar, koordinering av medlemsrekrytering.

Miika Korpi

Miika Korpi

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9166

miika.korpi@superliitto.fi

Handledning av och rådgivning till fackavdelningarna, organisationsutbildningar, kommunsektorns förtroendemannaval, stridsåtgärder på den kommula sektorn.

Lauri Kämäri

Lauri Kämäri

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9184

tel. 050 5628 184

lauri.kamari@superliitto.fi

Handledning och rådgivning av fackavdelningar inom den kommunala och privata sektorn, organisationsutbildning, företagarfrågor inom social- och hälsovårdsbranschen och stridsåtgärder på den kommula sektorn.

Maija Valla

Maija Valla

Sakkunnig i organisationsfrågor

tel. 09 2727 9270

maija.valla@superliitto.fi

Handledning av och rådgivning till fackavdelningarna, organisationsutbildningar, verksamhet för kontaktmedlemmar och unga SuPer-medlemmar

Hanne-Riitta Haapakorpi

Hanne-Riitta Haapakorpi

Utbildningskoordinator

tel. 09 2727 9235

hanne-riitta.haapakorpi@superliitto.fi

Koordinering och administration av organisationsutbildningarna. Administration av ordförandedagarna.

Joanna Saarinen

Joanna Saarinen

Sekreterare

tel. 09 2727 9290

joanna.saarinen@superliitto.fi

Medlemsservice, SuPer-material, presentkort till rekryterare, vimplar, registrering av nya fackavdelningsfunktionärer och kontaktmedlemmar