Ge respons

Vi tar gärna emot respons av dig beträffande SuPers verksamhet. Du kan ställa dina frågor eller framföra din åsikt direkt till enheterna vid SuPer.

Intressebevakningsenhet

 • förhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal
 • lagstiftning
 • pensionsärenden och annat socialskydd
 • samarbets- och arbetarskyddsärenden

Medlemsenhet

 • ärenden i anslutning till medlemskap

Utvecklingsenhet

 • utveckling av yrkeskunninghet, yrkesinriktad utbildning samt social- och hälsovård
 • verksamhet för studerande
 • internationell intressebevakning

SuPer-tidning

Ekonomiförvaltning

 • ekonomiplanering, ekonomi- och löneförvaltning
 • semestertjänster

Allmän administration

 • organisations och fackavdelningsverksamheten
 • verksamheten vid förbundets beslutsfattande organ
 • kommunikation
 • STTK och dess regionverksamhet
 • stödfunktioner för förhandlingarna
 • utbildning vid fackavdelningarna

Dataadministration

 • informationsförvaltningens infrastuktur och utveckling av elektronisk kommunikation